ArchitectuurNL 02 2018 – pag. 37

ArchitectuurNL 02 2018 – pag. 37

Door: | 29-04-2021

Kums neemt dan ook een advocaat in de arm, die Idea verzoekt niet tot verspreiding van beide
bladen over te gaan. Idea reageert daar meteen positief op en laat weten bereid te zijn de uitspraak
van de rechter af te wachten. Desalniettemin wordt ook Idea in de procedure betrokken.

Geen verbod tot verspreiding
Kums beroept zich enerzijds op het recht op naamsvermelding en anderzijds op haar auteursrecht
op de bestektekeningen. Deze mogen niet zomaar zonder haar toestemming worden gebruikt
in de publicaties. De vordering tegen Idea wordt afgewezen wegens ontbreken van belang.
Idea had immers al toegezegd een uitspraak van de rechter af te wachten en de bladen niet te
zullen verspreiden. Dan toch een verbod tot verspreiding vorderen gaat te ver. Kums moet de
proceskosten betalen van Idea, € 6.418.
Ook het verbod dat Kums eist tegen GA met betrekking tot de verspreiding van de bladen vanwege
het ontbreken van naamsvermelding wordt afgewezen. De rechter vindt het voldoende dat in het
colofon de naam van Studio Maks staat. Dat in het artikel zelf de naam van Kums niet voorkomt
vindt de rechter een redactionele keuze, die tot de vrijheid van de betreffende redactie(s) behoort.
In het kort geding is geen ruimte tot verder onderzoek van de verschillende standpunten die beide
partijen innemen. Daarvoor moet het geschil voorgelegd worden aan de gewone rechter.

Bescherming bestektekeningen
Dan komt de rechter tot beoordeling of de bestektekeningen auteursrechtelijk beschermd
zijn. Bestektekeningen kunnen wel degelijk auteursrechtelijk beschermd zijn. Dit blijkt uit de
Auteurswet. Wel moeten tekeningen voldoen aan de criteria die de Auteurswet stelt voor
bescherming. De tekeningen moeten oorspronkelijk zijn en het persoonlijk stempel van de maker
dragen. De tekeningen moeten getuigen van creatieve keuzes die gemaakt zijn.
Ishigami stelt dat de tekeningen louter bestaan uit bouwtechnische aanwijzingen en de feitelijke
situatie weergeven. Daarom zou er geen sprake zijn van bescherming. Kums heeft aan de
stellingen van Ishigami op dit vlak onvoldoende inhoudelijk tegenwicht geboden. De rechter kan
niet anders dan ook deze vordering van Kums afwijzen. Toestemming van Kums is niet nodig
voor de publicatie van de tekeningen. De rechtszaak loopt voor Kums dus slecht af. Ook de
proceskosten van Ishigami moet zij vergoeden, een bedrag van € 6.618.
Ik kan me voorstellen dat het volledig ontbreken van de rol van Kums/Studio Maks in beide
publicaties niet prettig is. Waar het om gaat is echter of de naam vermeld is bij de publicatie van
het werk zelf. Het is maar de vraag of hier het werk gepubliceerd is. Alleen de bestektekeningen
worden genoemd, en deze zijn kennelijk niet beschermd, althans, dat is onvoldoende aangevoerd
door Kums.
Als de publicaties inhoudelijk niet juist zijn wat betreft de feiten, heeft Kums een andere vordering,
namelijk uit misleidende publicatie. Dat is onrechtmatig. Daar gaat deze zaak echter niet over.

37 ArchitectuurNLFotografie Christian van der Kooy

36-37_ruby1of2p.indd 37 29-03-18 11:29

Gerelateerd