ArchitectuurNL 02 2018 – pag. 43

ArchitectuurNL 02 2018 – pag. 43

Door: | 29-04-2021

en gevangen zit in dit kasteel om daar zijn liefdesverdriet te verwerken.
‘Ik werk bij elke nieuwe tekening samen met andere kunstenaars,
architecten, wetenschappers of filosofen. Zij voorzien mij van nieuwe
ideeën en literatuur. Ik maak de tekeningen maar de ideeën waarop deze
zijn gebaseerd, zijn het resultaat van teamwork.’

Popstercultuur
Kingma studeerde in 2016 cum laude af aan de TU Delft. Tijdens haar
studie Bouwkunde was ze lange tijd verblind door ‘de popstercultuur
rond architecten’, waarbij schijnbaar moeiteloos futuristische gebouwen
en steden worden gerealiseerd. ‘Maar tijdens mijn stage leerde ik dat
de praktijk vooral bestond uit hele dagen achter een computer zitten om
wc-tegels te rangschikken. Ik wil ergens in kunnen verdwalen maar ik heb
tijdens mijn stage geen boek kunnen lezen, ik was uitgeblust.’
Bij haar afstuderen voldeed ze niet aan de formele exameneis dat een
student een maquette en een bouwplan moet kunnen maken. Ze had
zelfs geen onderzoeksvraag. ‘Officieel moet je dertig producten laten
zien. Zo word je al op je opleidingen in een productiemal gegoten. Ik had
maar één product, een animatiefilm die door vijftig van mijn tekeningen
bewoog. Daarbij viel je van de ene in de andere tekening. Met een
voordracht gaf ik verband aan deze beeldenstroom.’ Ze werd beloond
met drie 10-en. Alsof de examencommissie ook al wel wist dat Kingma
nooit een functioneel gebouw zou ontwerpen en haar beoordeelde
volgens de criteria van haar eigen idioom. ‘Ik wil alleen maar lezen en
tekenen, om daarmee verhalen te vertellen.’

New Babylon Award
Toch is het werk van Kingma nog steeds diepgeworteld in de architectuur.
In haar tekeningen nemen gebouwen een belangrijke rol in; hetzij in de

vorm van fictieve historische constructies als de Toren van Babel, hetzij
als de gebouwde utopieën van bijvoorbeeld Rem Koolhaas. ‘Architectuur
heeft als belangrijkste kwaliteit dat het een ruimtelijke verbeelding is,
waarbij uiteenlopende begrippen en uitgangspunten tegelijkertijd en
direct met elkaar kunnen worden verbonden, en dus niet lineair zoals in
een boek. Dat maakt architectuur zo rijk.’ Bovendien is architectuur de
natuurlijke symbiose van kunst en wetenschap. ‘Kunst wil mystificeren,
terwijl wetenschap altijd een zo helder en correct mogelijke weergave
pretendeert. Architectuur communiceert ook helder en toegankelijk maar
zit tegelijkertijd vol metaforen en symbolen.’

1. Spolia van Verwachtingen (2017). Een reis door een alternatief landschap
van een hedendaagse metropool. Verhaal in samenwerking met Peter T
Lang, architectuurtheoreticus en geschiedkundige. 2. De Babylonische
Toren van de Moderniteit (2017). Hoe ons centrale geloof in technologische
vooruitgang wederom zorgt voor verwarring van spraak en hoe de
rationele, kapitalistische samenleving als gevolg daarvan uiteenvalt in twee
romantische reacties. Een verhaal in samenwerking architect en oprichter
van Stad in de Maak, Piet Vollaard en futuroloog Edwin Gardner. 3 en 4.
Stargazers & Gravediggers (2018). Een bedevaart door de geschiedenis
van tijd, langs de onbetwistbare en steeds dieper wordende kloof tussen
mens en natuur. Een verhaal over de urgentie om deze breuk te helen en
onze relatie met de aarde te herstellen, en tot slot, een poging om het brede
spectrum van waarheidsvinding te verenigen onder een nieuwe mythe. I.s.m.
Joep van Lieshout.

43 ArchitectuurNL

2 3 4

40-41-42-43-44-45_platform.indd 43 29-03-18 11:41

Gerelateerd