ArchitectuurNL 02 2018 – pag. 47

ArchitectuurNL 02 2018 – pag. 47

Door: | 29-04-2021

BIJ HET BOUWEN MET
NATUURLIJKE MATERIALEN
ONTSTAAT VAAK HET BEELD
VAN HOBBITWONINGEN.

WE WILLEN OOK COMFORT

Ook op het gebied van comfort valt het een en
ander op bij de aanpak van nu. Het verduurzamen
van de woningvoorraad levert namelijk nog vaak
klachten op. Mensen voelen zich niet altijd even
prettig meer in hun eigen woning. Ze kunnen soms
niet eens een raam open zetten wanneer ze die
behoefte hebben, omdat er zelfregulerende syste-
men inzitten. De focus ligt vooral op lage kosten en
energie besparen, en niet op zaken die wij minstens
zo belangrijk vinden, zoals gezondheid en comfort.

In vrijwel alle branches van de markt vindt tegenwoordig verduurzaming plaats. We houden er
rekening mee in onze voeding, onze kleding, onze vervoersmiddelen en (hoewel nog mijlen achter)
ook in de bouw. Steeds meer architecten en bouwbedrijven beseffen dat het ook hier anders kán en
anders móet. Maar de meningen en termen rond duurzaamheid vliegen je om de oren. Biobased,
groen, ecologisch, circulair….wat is wat? En wanneer is iets écht duurzaam en beter?

WE RICHTEN ONS NU MAAR OP
DE HELFT VAN HET PROBLEEM

De focus bij het verduurzamen van gebouwen ligt
momenteel heel erg op duurzaam energie opwek-
ken. Op zich positief natuurlijk. Geen gasgebruik en
minder CO2 uitstoot, dat klinkt goed. We zijn mas-
saal woningen aan het upgraden naar ‘nul-op-de-
meter’. Steeds meer gebouwen krijgen zonnepa-
nelen op het dak en we zetten breed in op energie
besparen. Maar pakken we daarmee het probleem
aan bij de kern? Bereiken we daarmee wat we wil-
len bereiken? Immers; die zonnepanelen en andere
installaties moeten ook gemaakt,

vervoerd, etc worden. Hoeveel energie kost dat?
De CO2 uitstoot van het gebouw wordt minder,
maar die van de bouw ervan blijft bestaan. Of
wordt zelfs groter! En we maken daarbij nog steeds
gebruik van
dezelfde grond-
stoffen. Grond-
stoffen die dus
ooit een keer
opraken.
Kortom: als je
alleen het gebouw beter maakt, pak je slechts een
gedeelte van het totale probleem aan. Hier wordt
op dit moment nog nauwelijks naar gekeken.

DUURZAAMHEID IN DE BOUW
ZUINIGER WONEN IS NIET DE OPLOSSING

DE BOUW ALLEEN ZORGT WERELD-
WIJD VOOR 30% VAN DE TOTALE CO2
UITSTOOT. DIT PERCENTAGE GROEIT
NOG STEEDS EN DE VERWACHTING IS
DAT DIT IN 2050 ZO’N 50% IS!

1

2

3 4

1. mHome: modulair, biobased en circulair woonconcept.
Ontwerp, engineering en realisatie ECO+BOUW • Foto
ECO+BOUW. 2. Schoonschip Amsterdam. Architect: The
way we Build. Bouwteampartner advies en realisatie: ECO +
BOUW • Foto The way we Build. 3. Woonhuis te Driebergen,
ORGA architect. Advies en realisatie: ECO + BOUW. 4. Vijf
woningen CPO Nijmegen. Architect: MAATworks. Advies en
realisatie: ECO + BOUW.

46-51_tabularasa.indd 47 29-03-18 11:42

Gerelateerd