ArchitectuurNL 02 2018 – pag. 50

ArchitectuurNL 02 2018 – pag. 50

Door: | 29-04-2021

We moeten de oplossing dus niet zoeken bij de be-
staande materialen en productie methoden maar in
de hoek van de hergroeibare grondstoffen. En dat is
in vele opzichten de meest logische.

We hebben jarenlang
grondstoffen gedolven,
verwerkt en vervolgens
gebruikt tot het afval werd.
De lineaire economie.
Inmiddels zijn we op veel
vlakken al een stapje ver-
der. We recyclen producten
en gebruiken onderdelen opnieuw en opnieuw.
Tot er uiteindelijk niets meer te recyclen valt. Die
‘Hergebruik economie’ levert dus alleen nog steeds
restafval op. Bij een circulaire economie is er spra-
ke van een gesloten kringloop. De grondstoffen
worden volledig benut en hergebruikt en er is geen
sprake meer van restafval.

Circulair zijn met de traditionele materialen levert
nog teveel CO2-uitstoot op. Een betere oplossing
zou zijn om zoveel mogelijk materialen uit de biolo-
gische kringloop te gebruiken en zo min mogelijk

materialen uit de technologische
kringloop. Zo zijn
we circulair en beperken we de
CO2-uitstoot.

Er zijn heel veel natuurlijke/bioba-
sed bouwmaterialen beschikbaar,
zoals hout, vlas, kurk, lijnolie of
hennep. Materialen die we zelf

kunnen kweken (en die geen footprint achterlaten)
en komen uit de biologische kringloop (deze mate-
rialen zijn hergroeibaar dus onbeperkt voorradig
en slaan CO2 op). Het mooiste voorbeeld van een
bouwmateriaal uit de biologische kringloop is hout.

“WE CANNOT SOLVE OUR
PROBLEMS WITH THE SAME
THINKING WE USED WHEN
WE CREATED THEM”

– EINSTEIN

DE OPLOSSING: BOUWEN MET
NATUURLIJKE MATERIALEN

HET IS HERGROEIBAAR
De grondstoffen zijn dan voortaan
gewoon te kweken. (bosbouw)

HET LEVERT CO2-OPSLAG
De hoeveelheid vastgelegde
CO2 in een biobased woning is
65.740kg.

HET IS GEZONDER
Met natuurlijke materialen kun
je dampopen bouwen (het zorgt
voor een constanter binnen
klimaat niet te droog en niet te
vochtig) en bevatten geen giftige
stoffen.

HET IS COMFORTABELER
Frisse lucht, een betere luchtvoch-
tigheid, warm in de winter, koel
in de zomer. Het ruikt lekker en
heeft een betere akoestiek.

HET IS ENERGIEZUINIGER
Je bespaart energie in zowel de
realisatie als het gebruik.

DE VOORDELEN VAN BOUWEN MET HOUT
…EN ANDERE NATUURLIJKE MATERIALEN:

HOUT IS DUURZAAM
Er zijn tal van voorbeelden van houten gebouwen
die al honderden jaren staan

GEBRUIK VAN HOUT IS GOED VOOR HET
MILIEU
De houtkap voor de bouw omvat slechts 1% van
de totale houtkap. Houtbouw zorgt voor CO2
opslag

HOUT ZORGT VOOR EEN KWALITATIEF
HOOGWAARDIG GEBOUW
We moeten af van het 3 biggetjes-syndroom…
hout en stro is niet goed, maar steen wel.

HOUT IS NIET BRANDGEVAARLIJKER
DAN ANDERE BOUWSYSTEMEN

WAAROM NOG VOOROORDELEN OVER
BOUWEN MET HOUT HEBBEN?

“HET MOET DUURZAAM
ZIJN ÉN ER GOED UITZIEN”


Patrick Schreven is voorzitter van Ecobouw Nederland en eigenaar van het
eerste dmoderne groene bouwbedrijf van Nederland. Zijn visie en werk-
wijze deelt hij op diverse bijeenkomsten en beurzen en past hij met veel
succes toe in zijn eigen bedrijf ECO+BOUW. Zo won hij de derde plaats bij
de verkiezing duurzaamste bedrijf van Nederland en was hij genomineerd
voor de MVO Awards en Ondernemer van het
Jaar-verkiezing in zijn regio. Samen met zijn team
werkt hij al sinds 2013 hard aan de bekendheid van
ecologische, biobased en circulair bouwen

PATRICK SCHREVEN

Nu is het zaak om met alle milieubewuste fabrikanten, leveranciers en onderaannemers in
co-creactie de Nederlandse bouw om te gooien. “Van een traditioneel, milieubelastend en
grondstoff enverslindende industrie naar een toekomstbestendige bedrijfstak die in harmonie
met de natuur grondstoff en circulair toepast.”

2

2

2

we circulair en
b pe ken w de CO2-uitstoot.

Er zijn heel veel natuurlijke/bioba-
sed bouwmat rialen beschikbaar,
zoals hout, vlas, kurk, lijnol e of
hennep. Materialen die we zel
ku n kweken ( g en

footprint achterlaten) n komen uit de biologische
kringloop (deze materialen zijn hergroeibaar dus
onbeperkt voo radig en slaan CO2 op). Het mooiste
voorbeeld van een bouwma riaal uit de biologische
kringloop is hout.

46-51_tabularasa.indd 50 29-03-18 11:42

Gerelateerd