ArchitectuurNL 02 2018 – pag. 52

ArchitectuurNL 02 2018 – pag. 52

Door: | 29-04-2021

Bouwen
op Mars
Nu de plannen om mensen naar Mars te sturen steeds

concreter worden, vond de Delftse studente bouwkunde

Layla van Ellen het een uitdaging te onderzoeken hoe een

habitat op Mars zou kunnen worden ontworpen. Welke

materialen op Mars kunnen worden gebruikt in welke

samenstelling en met welke technieken kan er worden

gebouwd? Aan welke eisen moet een habitat voldoen om

de bewoners niet alleen te beschermen tegen straling

en lage temperaturen, maar ook een prettig leefbare

omgeving te verschaffen? Op alle vakgebieden scoorde

haar afstudeeronderzoek een 10. Een uniek resultaat voor

een uniek stuk werk.

Momenteel worden de mogelijkheden
onderzocht om mensen naar Mars te sturen.
Deze ambitieuze doelstelling vraagt om
een breed scala aan nieuwe technologieën,
innovaties en een frisse blik op de huidige
uitdagingen waarmee we op aarde worden
geconfronteerd. Dit geldt ook voor het
vakgebied architectuur en bouwtechnologie.

In-Situ Resource Utilisation (ISRU)
Om mensen naar Mars te sturen, moeten er een
aantal moeilijkheden worden overwonnen. Ten
eerste is er overal op Mars een sterke ioniserende
straling waartegen een goede afscherming vereist
is. Een geschikt afschermingsmateriaal is H2O,
waarvan een dikte van minstens 325 mm nodig is
voor een effectieve afscherming. Aangezien het
zeer kostbaar is om de benodigde hoeveelheid
water vanaf de aarde naar Mars te transporteren,
is er gekeken naar het gebruik van lokaal
beschikbare materialen. Dit proces wordt In-Situ
Resource Utilisation (ISRU) genoemd. Andere
uitdagingen zijn de extreem lage temperaturen
(van 20 °C tot -153 °C) en het ultrafijne stof op het
oppervlak van Mars.

Op basis van deze overwegingen werd de
onderzoeksvraag geformuleerd: Welke in situ
materialen en vormingstechnieken zijn geschikt
om de buitenstructuur van een duurzame
habitat op Mars te bouwen die de bemanning
beschermt tegen de vijandige omgeving?

IJs als bouwmateriaal
Uit literatuuronderzoek blijkt dat ook ijs een
uitstekende afscherming tegen straling biedt.

1. Op 1 februari 2018 studeerde de Belgische studente Layla van Ellen af op de faculteit Bouwkunde van
de TU Delft, op haar master thesis Building on Mars: Research on In-Situ Resource Utilisation (ISRU) for
a sustainable habitat. 2. Doorsnede van de Ice Hab, met uitleg van de verschillende defensielijnen en
klimaten. 3. Plattegronden van de Ice Hab. Er zijn twee modules ontworpen voor redundantie maar ook
om de werk- en woonfuncties te scheiden. De modules hebben ook beide twee verdiepingen om de
slaap- en woonfunctie te scheiden en effectief bescherming te bieden tegen straling.

1

52ArchitectuurNL

MASTER AMONG MASTERS

52-53-54-55_masterlayla.indd 52 29-03-18 15:10

Gerelateerd