ArchitectuurNL 02 2018 – pag. 55

ArchitectuurNL 02 2018 – pag. 55

Door: | 29-04-2021

voor redundantie. De eerste techniek, op
basis van additive manufacturing, is bijna
volledig onafhankelijk van materialen van
de aarde. De andere techniek gebruikt een
opblaasbaar plastic membraan gevuld met ijs
om te voorkomen dat het ijs sublimeert in de
atmosfeer.

Vervolgonderzoek
Het ontwerp van de habitat voldoet goed aan
de gestelde eisen. Toekomstige studies zullen
ook te maken hebben met de kracht die nodig
is om met ijs te bouwen, omdat het ontwerp op
dit moment de energie-eisen overtreft.
Dit onderzoek heeft de belangrijkste
onderzoeksvraag beantwoord door de
ontdekking van een nieuw potentieel
bouwmateriaal, natriumchloride-ijs, evenals een
specifieke techniek om het ijs te verwerken
via additive manufacturing. Verder onderzoek
is nodig om de toepasbaarheid van deze
resultaten in de praktijk te bepalen. Niettemin
is er een stevige basis gelegd om het bouwen
met zout-ijs verder te onderzoeken, met als
doel de bouw van een veilige habitat op Mars.

Hemelhoge ambities
Regelmatig krijg ik potentiele afstudeerders binnen met hemelhoge ambities. Meestal moet je dat
als hoofdmentor flink bijstellen. Toen Layla van Ellen mij mailde met een verzoek om te praten over
bouwen op Mars kreeg ik weer een gevoel van ‘weer iemand die niet begrijpt dat zo iets niet kan’.
Praten met Layla was een unieke ervaring, een zeer gemotiveerde studente die precies begreep
wat de problemen waren, alle technische obstakels zag en begreep en de wil en drive had om
deze te overwinnen.
Tijdens het afstuderen heeft ze alle verwachtingen, die ik en de andere mentoren hadden,
overtroffen. Layla was eigenlijk op diverse fronten bezig, en deed in haar eentje een onderzoeks-
en ontwerpproject met alle kenmerken van lucht- en ruimtevaart, civiele techniek, scheikunde,
natuurkunde en materiaalkunde erin, zonder het uitgangspunt van bouwkunde, bouwen voor echte
mensen met echte behoeften, uit het oog te verliezen.
Dit resulteerde in een uitzonderlijk stuk werk dat feitelijk vrijwel alle velden van techniek bevatte
die de TU Delft heeft, geplaatst in een buitenaardse bouwkundige context. In het proces heeft
ze een unieke bijdrage geleverd aan het probleem van wonen op Mars. Dit vervat in een volledig
maar zeer goed leesbaar verslag en een uitzonderlijke goede presentatie. De afstudeercommissie,
aangevuld met een externe Amerikaanse gasthoogleraar, had na een kort beraad de conclusie dat
op alle vakgebieden alleen een 10 als cijfer kon worden gegeven. Een uniek resultaat voor een
uniek stuk werk.

Fred Veer, universitair hoofddocent materiaalkunde, faculteit bouwkunde TU Delft

7 8

55 ArchitectuurNL

52-53-54-55_masterlayla.indd 55 29-03-18 15:10

Gerelateerd