ArchitectuurNL 02 2019 – pag. 29

ArchitectuurNL 02 2019 – pag. 29

Door: | 29-04-2021

Gevoel van
herkenning

creëren
Hét verschil tussen architectuur en landschapsarchitectuur is dat de kracht van een

gebouw vanaf de oplevering zichtbaar is. Een landschap ontvouwt zijn schoonheid pas

na jaren. Wat dát betreft ziet Michiel van Driessche een kentering. Zeker in de stedelijke

context willen opdrachtgevers het eindbeeld versnellen door te investeren in volwassen

beplanting. Die trend gaat gepaard met een groeiend bewustzijn over de meerwaarde die

landschap aan een projectontwikkeling kan toevoegen. Van Driessche is de 36e kandidaat

in de interviewestafette.

Een goed ontworpen landschap kan samen
met de gebouwen het thuisgevoel stimuleren

29

IntervIew

28-29-30-31-32-33_interview.indd 29 27-03-19 16:08

Gerelateerd