ArchitectuurNL 02 2019 – pag. 33

ArchitectuurNL 02 2019 – pag. 33

Door: | 29-04-2021

1-3. Felixx Landscape Architects is onderdeel
van het UNStudio-team dat Brainport Smart
District in Helmond ontwerpt. BSD wordt een
‘living lab’: een gemengd woon- en werkmilieu
georganiseerd rond een centraal park, omringd
door landbouwgronden en groen. De wijk zet
in op een nieuwe relatie tussen gebouwen en
landschap, waarbij beide elementen elkaar
in kwalitatieve zin versterken. Het landschap
wordt gebruikt als productieomgeving voor
voedsel, energie, water, afvalverwerking en
biodiversiteit • Beelden Plomp. 4. Het eiland van
Dordrecht onderzoekt de historische secundaire
dijkstructuur in de regio. Het gaat om een
samenwerking tussen Felixx, Unesco-IHE en
gemeente Dordrecht. Het plan werd door het
Stimuleringsfonds Creatieve Industrie beloonde
met een geldbedrag voor meer onderzoek. 5.
Green Icons Bezuidenhoutseweg The Hague
is een onderzoek dat laat zien dat het groene
karakter van een stad alleen fundamenteel
bijdraagt aan een gezondere leefomgeving als de
verschillende individuele domeinen geïntegreerd
worden tot één samenwerkingssysteem. 6
en 7. De Food Innovation Strip loopt over een
afstand van 11 km en vormt de verbinding
tussen Wageningen University & Research met
het Business en Science Park Wageningen, de
Kenniscampus Ede en het toekomstige World
Food Center in Ede. Op deze as ontwierp Felixx
een lineair arboretum met nagenoeg volgroeide
bomen. Sommige van die bomen worden
geplaatst in grote, 3D-geprinte Erlenmeyer-kolven
van 2,6 meter hoog • Foto’s René Post.

6

7

5

4

PrOJeCten FeLIXX

33

28-29-30-31-32-33_interview.indd 33 27-03-19 16:08

Gerelateerd