ArchitectuurNL 02 2019 – pag. 34

ArchitectuurNL 02 2019 – pag. 34

Door: | 29-04-2021

‘De Zuivelfabriek’ ontwikkelde voor het

Campinaterrein een stedenbouwkundige

visie die een antwoord wil zijn op de groei

van eenpersoonshuishoudens, vergrijzing

en toenemende eenzaamheid. Het plan

laat zien welke kansen er zijn voor de

openbare ruimte als niet de auto, maar de

wandelende mens centraal staat. Het wordt

een actief woon-, werk- en recreatiegebied

voor alle leeftijden en milieus.

Niet de
auto
maar
de wan-
delende
mens
centraal

1

34

34-35-36-37_campina.indd 34 27-03-19 16:09

Gerelateerd