ArchitectuurNL 02 2019 – pag. 36

ArchitectuurNL 02 2019 – pag. 36

Door: | 29-04-2021

Zoals de openbare ruimte zich hier voegt naar de mens, zo heeft ook
de binnenruimte van de erfgoedgebouwen op de Campinalocatie
een gezamenlijk karakter. Denk aan horeca met een uitnodigende
loungehoek en leestafel, een podium voor optredens en presentaties.
Een gym met wellness en zwembad. Het zijn plekken waar mensen graag
komen, overdag én ’s avonds na het werk.

Jong en oud
Als gezegd mikt het plan op jong Brainporttalent die de stad aan zich wil
binden. Zij willen een dynamische omgeving waar behalve belangrijke
basisvoorzieningen ook tal van technologische innovaties zijn die het
moderne stedelijke leven faciliteren. Maar het geldt net zo goed voor een
wat oudere doelgroep. Ook die zoekt gezamenlijkheid, ontmoeting en
contact. Het team wil een omgeving creëren voor een gemengde groep
bewoners en gebruikers. Een groep die de werkelijke afspiegeling van
Eindhoven benadert. Een omgeving waarin mensen vitaal ouder kunnen
worden en waarin zij een betekenisvolle rol kunnen blijven vervullen.
De mix van ‘werkplaatsen’ in de plinten van gebouwen en de bestaande
erfgoederen, geeft hen letterlijk de mogelijkheid om de handschoen op
te pakken. Het Campinaterrein wordt een uitgekiende mix van wonen,
werken en recreëren.

Blauwgroene corridor
De herontwikkeling van het Campinaterrein wil een kans creëren om het
Eindhovens Kanaal onderdeel te maken van een Blauwgroene corridor.
De huidige kanaalzone is grijs en kent veel industrie. Recreatief gezien
oninteressant, zowel op als langs het water. Er is weinig tot geen groen
langs de versteende zone. Er ligt slechts één brug over het kanaal.
Verder is er geen wisselwerking tussen de kades aan weerszijden van
het kanaal.
Als het aan het ontwerpteam ligt, wordt de kanaalstrook straks een
gezond gebied met meer (bio-)diversiteit en kleinschaligheid. Een groene
recreatieve zone met een rechtstreekse verbinding voor fietsers en
wandelaars naar het centrum en het buitengebied. De Blauwgroene
corridor completeert het netwerk van de bestaande groene wiggen van
de stad.
Door de kanaalzone ter hoogte van het Campinagebied te vergroenen,
te vernatten en te ontharden ontstaat een duurzame groene zone als

voorloper voor de verdere ontwikkeling van het gebied. Volgens de
plannenmakers is dit van grote betekenis voor de leefbaarheid van de
stad en de opwarmende aarde. Een gebied waar gewerkt en gewoond
wordt én dat aan het water ligt, kent Eindhoven nog niet

Vier ruimtelijke identiteiten
De kade is niet langer een harde grens tussen water en stad, maar wordt
onderdeel van de openbare ruimte. Vlonders en boardwalks dragen bij
aan de verblijfskwaliteit van het gebied. Ook het regenwater wordt niet
langer ondergronds afgevoerd, maar vormt een zichtbaar en beleefbaar
onderdeel van het plan. Het voormalig gebouw voor Melkontvangst staat
in het park, omringd door groen. De nieuwe mobiliteitsroute wordt een
onderdeel van de integrale inrichting van de Kanaalzone.
De Dirk Boutslaan aan de zuidkant zal de sterke groene ruggengraat
van het gebied worden, de Boulevardzone. De bestaande laan krijgt een
krachtigere inrichting met behoud en waar mogelijk versterking van de
laanstructuur. Verbindingsweg voor gemotoriseerd verkeer van waaraf de
parkings op het Campinaterrein worden ontsloten. Op het maaiveld trekt
het groen het plangebied in. Dit zorgt voor een stevige verankering op
de plek. De voormalige Kantine en het Kantoor blijven op de boulevard
georiënteerd.
In het plangebied blijft het openbaar gebied autoluw of autovrij. De
ruimtelijke identiteit van het gebied wordt ontleend aan de wisselwerking
tussen bijzondere woon- en leefmilieus: de boulevard, de stadsstraat,

4. Het plan kent vier ruimtelijke identiteiten, op de voorgrond de
Kanaalzone, met langzaam verkeerroute richting centrum; op de
achtergrond parallel daaraan, de Dirk Boutslaan / Boulevardzone.
Daartussen een dwaalgebied met straten en stegen. En op drie punten een
plein, die verbinding vormt tussen de zones. 5. Het voormalig gebouw voor
Melkontvangst (op de afbeelding het gebouw met ‘De Zuivelfabriek’ op het
dak) zal straks te midden van het groen staan. De Dirk Boutslaan loopt aan
de andere kant van het terrein parallel aan het kanaal. De laan zal de sterke
groene ruggengraat van het gebied worden met waar mogelijk versterking
van de laanstructuur.

54

36ArchitectuurNL

34-35-36-37_campina.indd 36 27-03-19 16:09

Gerelateerd