ArchitectuurNL 02 2019 – pag. 37

ArchitectuurNL 02 2019 – pag. 37

Door: | 29-04-2021

de groene hoven, de groene stegen, de steegjes en het waterfront.
Woningen hebben hun entree aan de stegen en of pleinen. Hierdoor
ontstaan levendige en sociaal veilige plekken. Bewoners zetten hier
hun bankjes en potten met planten buiten, verwacht het ontwerpteam.
Er wordt gewerkt en gewoond aan deze stegen en pleinen; een divers
milieu met actieve plinten. De sequentie van verschillende ruimtes zorgt
voor een aangename dwaalroute en diversiteit in de beleving van de
openbare ruimte.
De vierde ruimtelijke identiteit zijn de groene pleinen, die een verbinding
leggen tussen de Kanaalzone en de Boulevard. De pleinen zijn
aangename, groene verblijfsruimtes. Een plek voor ontmoetingen en voor
verleidelijke terrassen in de zon. Door verschillende elementen krijgt
ieder plein zijn eigen karakter.

Nieuwe stedenbouwkundige lay-out
Als ‘De Zuivelfabriek’ het voor het zeggen heeft, dan krijgt het plan
een rijkdom aan nieuwe woon-/werktypologieën. Het team zet dan
ook in op toepassing van grote woon-werkgebouwen in de schaal
van de imposante melkfabriek. Hierdoor zullen de te herontwikkelen
bestaande gebouwen van Campina logisch opgaan in de nieuwe
stedenbouwkundige lay-out. De woningen kunnen als grondgebonden
woningen of als appartementen worden uitgevoerd.
De bestaande Campinagebouwen en de nieuwe woon-werkgebouwen
gaan een ruimtelijk samenspel aan met hogere (tot 50 meter) en lagere
appartemententorens. Alle gebouwen sluiten optimaal aan op het
maaiveld en gaan daar een interactie aan met het leven in het openbaar
gebied. Door de torens te ontsluiten vanuit de bestaande en de nieuwe
gebouwen ontstaat een krachtige symbiose. Zo worden de fascinerende
kwaliteiten van de Campinagebouwen onderdeel van de dagelijkse
omgeving van iedereen.

Levendige programmering
De plinten van de nieuwe gebouwen, de buitenzijde van de bestaande
gebouwen, maar ook de indrukwekkende grote ruimten van het
erfgoed krijgen functies die deel uitmaken van de openbare beleving
van het gebied. Met zowel recreatieve voorzieningen als kleinschalige
bedrijvigheid van en voor bewoners. Met name de invulling van de
strategische plekken in het plan zijn belangrijk. Aan de kant van het

kanaal zullen de voorzieningen een meer publiek karakter krijgen op
stedelijk niveau. Meer centraal in het gebied zijn de voorzieningen meer
van en voor de buurt.

Team ‘De Zuivelfabriek’ ziet de transformatieopgave als een spannende
ontdekkingsreis die ze samen met de gemeente Eindhoven én bewoners
én ondernemers tot een goed einde wil brengen. Zo kunnen er nu al
ondernemers aan de slag op het Campinaterrein. Zij maken met een
programma het gebied toegankelijk voor de bewoners van Eindhoven
en bieden daarmee een vooruitblik op de toekomstige betekenis van
het gebied voor de stad. Team ‘De Zuivelfabriek’ zet in op vergroening
waarmee het Campinaterrein onderdeel wordt van een recreatief
netwerk.

6 7

6. Als het aan het ontwerpteam ligt, wordt de kanaalstrook straks een
gezond gebied met meer (bio-)diversiteit en kleinschaligheid. Een groene
recreatieve zone met een rechtstreekse verbinding voor fietsers en
wandelaars naar het centrum en het buitengebied. 7. De pleinen zijn
gevarieerde en groene ontmoetingsruimten en verbinden de Kanaalzone en
de Boulevardzone. 8. Drie routes door het gebied.

8

37 ArchitectuurNLTekst De Zuivelfabriek Fotografie Jan van Dalen Impressies Studioninedots en DELVA LA

34-35-36-37_campina.indd 37 27-03-19 16:10

Gerelateerd