ArchitectuurNL 02 2019 – pag. 39

ArchitectuurNL 02 2019 – pag. 39

Door: | 29-04-2021

Het programma van MaterialDistrict –
voorheen Materia – bestond uit 50 lezingen
van materiaalexperts, bood onderdak
aan 140 exposanten en liet 100+ grote
tentoonstellingsstukken zien. Met 200
innovatieve materialen telde het evenement
meer innovaties dan voorgaande jaren. Cees
Donkers, pensioengerechtigde leeftijd, maar
als (stads) architect nog steeds actief in
binnen- en buitenland, was ambassadeur van
het lezingenprogramma Today’s materials for
tomorrow’s urban & landscapes.
Gevraagd naar zijn mening over MaterialDistrict
2019 steekt hij van wal met de opmerking dat
de beurs een fantastische balans laat zien
tussen het commerciële en creatieve; zo’n 80
procent van de deelnemers is commercieel,
maar dan op een heel innovatief niveau.
Anderzijds staan er veel jonge ondernemers
die creatief experimenteren met materialen,
vormen en texturen.

Klinkende namen
Dat ziet hij ook terug in het lezingenprogramma.
Interessant vindt hij het idee achter de
naamgeving. Aan het hoofdthema werden
begrippen verbonden als Products, Print
& Sign, Architecture, Interiors en Textiles &
Fabrics. De lezingen werden verzorgd door
klinkende namen als Filippo Lodi van UNStudio
(Architecture), Anne Marie Commandeur en
Liesbeth in ’t Hout (Textiles & Fabrics), Niels

van Eijk en Miriam van der Lubbe (Interior).
Donkers: ‘Het mooie aan de lezingencycli, is
dat er naast gevestigde namen ook podium
was voor jong talent. Zo spraken ontwerpers als
Lex Pott, Anouk van der Poll, Maurio Montatti
en Anouk Groen over hun passie. Gezien het
jonge publiek op de overvolle tribunes, was die
aanpak precies raak.’

Dolenthousiast
Veel verhalen dus van oud-studenten van de
Design Academy Eindhoven (DAE). ‘Zij zijn hier
om hun uitgewerkte innovaties te presenteren.
Soms met alleen een productpresentatie op de
beursvloer, soms ook in combinatie met een
lezing. Hun verhalen gaan stuk voor stuk over
passie voor materiaalontwikkeling. Ik ben daar
dolenthousiast over omdat ze de toekomst
zichtbaar maken. Jonge mensen krijgen hier
het podium dat ze verdienen. Ze hebben
ideeën waar concrete bedrijfjes uit voortkomen.
Dat zijn de zaadjes zijn van de toekomst.’
Cees Donkers onderhoudt in de rol van
mentor nauwe contacten met talentvolle oud-
studenten, onder meer van de DAE. ‘Het is een
groep zzp’ers die ik koester. Jonge mensen
die op een bijzonder hoog niveau acteren als
het om materiaalinnovaties gaat. Ze houden
zich niet bezig met zaken als pensioen en
arbeidsongeschiktheidsverzekeringen. Deed
ik ook niet op die leeftijd. Toch is het nodig dat
we ze de weg wijzen en leren ondernemen.

Daar ligt een taak voor MaterialDistrict. We
kunnen ze een soort van ondernemers-concept
aanbieden en dat mag best commercieel zijn.’

Zes thema’s
Een andere kwaliteit van MaterialDistrict is
de opdeling van de beursvloer in de thema’s
Urban & Landscape, Products, Interiors, Textiles
& Fabrics, Print & Sign en Architecture. ‘Je kunt
als bezoeker gericht zoeken naar informatie.
Dat maakt niet alleen je bezoek efficiënt, het
geeft je ook een goed beeld van de innovaties
en trends die er binnen dat thema toe doen.
Daarnaast is de aankleding wit, helder en
overzichtelijk. Zeer goed verzorgd. Ik heb het
concept een negen gegeven.’
De eerlijkheid gebiedt hem te zeggen dat hij
met andere verwachtingen naar Rotterdam
afreisde. ‘Je hebt als architect toch een ander
beeld bij een materialenbeurs. Dan denk je toch
aan een bouwmarktachtige situatie waar allerlei
mensen tegen het geroezemoes in hun waren
staan aan te prijzen. Daar is niks mis mee, maar
wat ik hier zie, is een mooie balans tussen
bestaande producten en materiaalinnovaties
die gekoppeld zijn aan een lezingenprogramma
dat er goed op aansluit. Bovendien zijn de
stands compact als tafeltjes gehouden.
Een soort staalkaart van het nieuwste op
materiaalgebied. Gedoseerd. Niet te overdadig.
Een aanrader voor wie zich bezighoudt met de
gebouwde omgeving.’

4. Maurizio Montalti gaf eveneens een lezing in het theater. Zijn verhaal ging over Mogu, een startup company die biobased materialen – growing design –
maakt (onder meer akoestische panelen) van mycelium, het ondergrondse wortelstelsel van champignons. 5. Voelen, kijken, ruiken. Alle zintuigen komen aan
hun trekken. Er waren stoffen te zien gemaakt van vissenleer tot en met koeienmagen. Maar ook akoestische panelen samengesteld uit afvalstromen van de
leerverwerkende industrie. 6. Het oranje jasje is een ontwerp van Bastian Mueller van GRDXKN. Zijn werk was onderdeel van de tentoonstelling Fold me.

654

Materiaalinnovatie

39 ArchitectuurNLTekst Peter de Winter Fotografie Hanna Hanse, Sjoerd Reitsma, Petra Starink een Peter de Winter

38-39-40_materialdistrict.indd 39 27-03-19 16:21

Gerelateerd