ArchitectuurNL 02 2019 – pag. 50

ArchitectuurNL 02 2019 – pag. 50

Door: | 29-04-2021

personalisatie. Als laatste vallen privacy en
sociale interactie binnen het sociale thema.
Tevens is bij het ontwerp nog een nieuw thema
aangekaart, namelijk dat de aanwezige natuur
niet plaats hoeft te maken voor architectuur.

Constructie en bouwfysica
Op de locatie staan platanen die de
omwonenden erg waardevol achten. Het
gebouw vormt zich om deze bomen heen,
als een massa waar inkepingen zijn gemaakt.
Daarnaast zijn de bouwmassa’s geplaatst op
schroeffunderingen: deze kunnen tussen de
boomwortels door worden geschroefd en de
bodem wordt hiermee zo min mogelijk beroerd.
Als resultaat lijkt het gebouw iets te zweven
boven het maaiveld. Hierop zorgt een lichte
CLT-constructie voor het binnenwerk van het
gebouw. Ter woningscheiding worden twee
losstaande CLT-wanden toegepast, zodat
contactgeluid niet doordringt: dit kan namelijk
erg storend zijn voor mensen met autisme. De
bewoners kunnen ervoor kiezen om de CLT-
wanden in het zicht te laten.
De woningen worden verwarmd en gekoeld
met vloerverwarming/koeling, zodat alle
ruimtes gelijkmatig warm zijn en de bewoners
minder last hebben van temperatuurverschillen.
Daarnaast vindt er mechanische afzuiging
plaats in de natte ruimtes en bij de keuken.

Natuurlijke toevoer gebeurt d.m.v. een fresh-r
systeem. Zo hebben de bewoners goede
luchtkwaliteit, zonder last te hebben van het
binnendringen van buitengeluiden.

Expressieve gevels
Verschillende elementen bepalen de expressie
van het hofje. Allereerst is de intentie om het
gebouw twee kanten te geven: de stadszijde en
de hofzijde.
Aan de stadszijde beslaat het gebouw
drie bouwlagen zodat de hoogte van de
omringende gebouwen gespiegeld wordt.
Daarnaast is de menselijke maat in acht
genomen, wat heeft geleid tot het toepassen
van penanten op iedere beuk. Hierdoor
ontstaat ritme in de gevels. Om de bewoner
controle te geven over verschillende aspecten
zoals zonwering, privacy en duisternis zijn
zowel schuifbare luiken met horizontale houten
louvres als translucente rolschermen toegepast.
De luiken kunnen het zonlicht weren, terwijl
de rolschermen het inkomende licht diffuus
kunnen maken. Dit kan voor de bewoner
fijn zijn als deze gevoelig is voor scherpe
contrasten zoals die tussen licht en schaduw.

Het dak aan de hofzijde is met één verdieping
verlaagd, zodat het gebouw vanaf deze kant
vriendelijker oogt. Hierdoor ontstaat een deels
gehoekte kap. De expressie aan deze kant
ontstaat aan de hand van de gevelindeling van
het schoolgebouw met horizontale banden.
In het hofje zijn deze banden toegepast in
een zandkleurige natuursteen. Aangezien het
hofje op zichzelf meer privacy biedt, krijgen de

ruimtes aan deze kant meer raamoppervlak. Dit
heeft geresulteerd in scharnierende luiken die
in openstaande stand loodrecht op de gevel
staan.

Tenslotte zijn de algemene entrees belangrijk.
Iedereen kent het zoekende gevoel wanneer
je niet zeker weet waar je naar binnen kunt.
De entrees worden duidelijk gekenmerkt door
verticale houten louvres. Deze louvres zijn ook
toegepast bij de gevels van de lunchroom.
Echter zijn ze hier meer open toegepast, wat
samenhangt met de meer openbare functie.

Groene hof
Binnen de typologie van het hofje is de
tuin net zo belangrijk als de architectuur.
Aangezien het gebouw boven het maaiveld
‘zweeft’, is er hoogteverschil tussen maaiveld
en bovenkant woningvloer. Per voordeur is
een trapje geplaatst, dat iedere bewoner kan
personaliseren. Vanaf de trapjes lopen enkele
stapstenen tot de verhoogde houten vlonder
die dienst doet als hoofdroute. Vanaf hier lopen
verschillende paadjes door de tuin. Omdat het
looppad verhoogd is, stappen de bewoners
letterlijk de tuin in. Hoge grassen en riet langszij
zorgen voor beschutting.
In de tuin zijn verschillende elementen
toegepast die de zintuigen prikkelen. Blauw- en
paarskleurige bloemen zorgen voor rust terwijl
lavendel en fresia’s hun geur afgeven. Planten
zoals lamsoor hebben zachte, pluizige blaadjes
terwijl vetplantjes glad aanvoelen. Paadjes
van houtsnippers zorgen ervoor dat er geen
geluid geproduceerd wordt tijdens het lopen.

1. Impressie gebouw vanuit de stad. 2. Oostgevel
stadzijde. 3. Vogelvlucht stedelijke context.
4. Impressie gebouw vanuit hof. 5. Plattegronden
woningen Lucas en Julia.

1 2

50ArchitectuurNL Tekst, onderzoek en ontwerp Laura van Beek

48-49-50-51_master.indd 50 27-03-19 16:23

Gerelateerd