ArchitectuurNL 02 2019 – pag. 51

ArchitectuurNL 02 2019 – pag. 51

Door: | 29-04-2021

Steenachtige paadjes met kruiden
ertussen geven geur af wanneer je erover
loopt. Er zijn heuveltjes en kuilen waar de
bewoners zich kunnen verschuilen en stilletjes
genieten van de tuin. Ook zijn er houten
plateaus toegepast waar sociale interactie kan
plaatsvinden op verschillende zitelementen.

Specifi ek voor 5 persona’s
Om het project nog verder te specifi ceren,
is uitgegaan van vijf fi ctieve bewoners om
vier woningen verder uit te werken. Drie
hiervan hebben een vorm van autisme met
verschillende kenmerken op het spectrum.
Daarnaast is er ook een niet-autistisch stel.
De eerder genoemde thema’s zijn in het
interieurontwerp verder uitgediept.
Twee voorbeelden zijn bewoners Lucas en
Julia. Lucas heeft een lage prikkeldrempel.
Daarom zijn alle ruimtes in zijn woning

afgescheiden. Hierdoor kan hij de deuren
dichthouden zodat hij zich alleen met de ruimte
waar hij op dat moment aanwezig is, hoeft
bezig te houden. Daarnaast is de hele woning
wit geschilderd en heeft hij in de woonkamer
één grote kast staan met allemaal gelabelde
compartimenten. Hier kan hij al zijn spullen
kwijt.
Julia vindt het vaak moeilijk om eraan te
denken te douchen en tanden te poetsen
voordat ze naar bed gaat. De plattegrond van
haar woning is hierop aangepast. Als ze naar
bed gaat, komt ze eerst door de badkamer,
waar ze zich uitkleedt, doucht en haar tanden

poetst. Daarna, in de inloopkast, trekt ze haar
pyjama aan, waarna ze in de slaapkamer komt
en kan gaan slapen. Ook loopt Julia graag op
blote voeten door huis, zodat ze verschillende
texturen kan voelen. Er liggen dan ook
verschillende zachte of juist stugge kleden op
de vloer.

Dit project toont hoe met kleine en grote
ingrepen een prettiger woonomgeving
ontworpen kan worden voor mensen met
autisme. Mijn wens is dat de woningbouw
in de toekomst deze mensen kan stimuleren
tot verdere ontwikkeling en zelfstandigheid.

43

Hoge kwaliteit: eervolle vermelding
Met dit project heeft studente Laura van Beek een grote prestatie geleverd, die terecht
is beloond met een 9 en een eervolle vermelding. Ondanks en mede door een grote
persoonlijke betrokkenheid bij het onderwerp – een goede woonomgeving voor mensen met
persoonlijkheidskenmerken passend in het autistisch spectrum – heeft zij een onderzoek en
ontwerp afgeleverd van hoog niveau.
In haar onderzoek heeft zij een nieuwe indeling en classifi catie voorgesteld voor de verschillende
spectra van autisme, en uit haar ontwerp blijkt dat dit een goed bruikbaar idee is.
Aan de hand van literatuurstudie, onderzoek naar best practices, interviews en eigen observaties
heeft zij een uitgebreide toolbox samengesteld van stedenbouwkundige en architectonische
elementen die gebruikt kunnen worden in het ontwerpen voor mensen met een autistische aanleg.
Haar classifi caties heeft zij omgezet in persona’s, die allen een ander deel van het autisme
spectrum in zich hebben. Voor elk van hen heeft zij een volledig eigen woonomgeving ontworpen
en ze heeft hier tot in groot detail over nagedacht.
Het is haar gelukt om in een prikkelarme omgeving architectuur met een hoge kwaliteit neer te
zetten.

Luc Willekens, afstudeerbegeleider faculteit Architectuur TU Delft. Ook namens de andere
begeleiders, Roel van de Pas en Pierre Jennen.

51 ArchitectuurNL

hp

hp

mv mv

hphp

5

48-49-50-51_master.indd 51 27-03-19 16:23

Gerelateerd