ArchitectuurNL 02 2019 – pag. 75

ArchitectuurNL 02 2019 – pag. 75

Door: | 29-04-2021

colofon

Redactie ArchitectuurNL
Hoofdredacteur Peter de Winter
[email protected]
Eindredacteur Jacqueline Knudsen
[email protected]
Webredacteur Petra Starink
[email protected]

• Informaticaweg 3, 7007 CP Doetinchem
• 088-294 48 27
• www.architectuur.nl

U kunt wekelijks kosteloos onze
digitale nieuwsbrief ontvangen via
architectuur.nl/aanmelden-nieuwsbrief
Daarnaast publiceren we op

Aan deze ArchitectuurNL werkten mee
Petra Appelhof, Kasper Baggerman, Stijn
Bollaert, Pim Geerts, Kirsten Hannema,
Hanna Hanse, Bart Hoogveld, Peter
Hermeling, Miriam van der Hoek, Joep
Jacobs, Jeroen Junte, Kyoungtae Kim,
Mathijs Labadie, Jacques Meijer, Ruby
Nefkens, René Post, Sjoerd Reitsma,
Jan Jaap van Rijn, Ronald Smits, Ronald
Tilleman, Emy Vesseur, Majda Vidakovic,
Max Visser, Viveka van de Vliet, Martijn
Vonck, Anka van Voorthuijsen, Martin
Wengelaar, Arnold van West, Jeroen van
der Wielen.

Vormconcept impulsemedia.nl
DTP ZeeDesign
Druk Veldhuis Media
Uitgever Eisma Bouwmedia

Directie Eisma Mediagroep
Egbert van Hes, algemeen directeur
Rens Sturrus, uitgeefmanager Bouwmedia

Advertenties
Jeroen van der Molen, commercieel
manager, [email protected]
Iwan Verburg, media adviseur
[email protected]
Informatie over o.a. tarieven, afsluitdata
Karin Krabbenborg 088-294 49 34
[email protected]
Traffic ZeeDesign 0517-53 16 72
[email protected]

Lezersmarketing
Nicole Weenk 088 – 294 49 43
[email protected]

Abonneeservice Eisma Mediagroep
Daalakkersweg 2 – 72
5641 JA Eindhoven
088-22 666 48
[email protected]

Abonnementen
• Jaarabonnement

€ 505 (excl. BTW)
• Introductiejaarabonnement

€ 378,75 (excl. BTW)
• Studentenjaarabonnement

€ 99 (incl. BTW)
• Proefabonnement

3 nummers € 55
Abonnementen kunnen op elk gewenst
tijdstip ingaan en lopen automatisch
door, tenzij uiterlijk 30 dagen voor de

vervaldatum bij onze abonneeservice
wordt opgezegd. Dit kan schriftelijk,
telefonisch of per e-mail.

Betaling abonnementen
Abonnementsovereenkomsten worden
uitsluitend aangegaan door Eisma Media
Groep B.V, namens wie de uitgever de
abonnementen verzorgt.
Via automatische incasso of acceptgiro.
Rabobank Leeuwarden-Noordwest
Friesland
Postbus 769
8901BN Leeuwarden
Banknr: 0365061395
IBAN: NL81RABO0365061395
BIC : RABONL2U

Beeld cover
LocHal Tilburg • Foto Stijn Bollaert.
Zie pagina 22.

ISSN nummer 1570-6621

Algemene voorwaarden
Niets uit deze uitgave mag worden
verveelvoudigd, opgeslagen in een
geautomatiseerd gegevensbestand,

of openbaar gemaakt, in enige vorm
of op enige wijze, hetzij elektronisch,
mechanisch, door fotokopieën, opname of
enige andere manier, zonder voorafgaande
schriftelijke toestemming van de uitgever.
Uitgever en auteurs verklaren dat deze
uitgave op zorgvuldige wijze en naar
beste weten is samen gesteld, evenwel
kunnen uitgever en auteurs op geen
enkele wijze instaan voor de juistheid of
volledigheid van de informatie. Uitgever
en auteurs aanvaarden dan ook geen
enkele aansprakelijkheid voor schade,
van welke aard ook, die het gevolg is
van handelingen en/of beslissingen die
gebaseerd zijn op bedoelde informatie.
Gebruikers van deze uitgave wordt met
nadruk aangeraden deze informatie niet
geïsoleerd te gebruiken, maar af te gaan
op hun professionele kennis en ervaring en
de te gebruiken informatie te controleren.

Leveringsvoorwaarden
www.eismamediagroep.nl

Copyright © 2019
Eisma Bouwmedia,
Doetinchem

Kijk voor ons volledige assortiment op www.unilininsulation.nl

UNILIN BIEDT EEN BREED
SCALA AAN ZICHTZIJDES

Leverbaar in 10
zichtzijde variaties

Voorbeelden zichtzijdes:

hemelswit populiervolige pompei grijs

75_colofonunilin.indd 75 27-03-19 15:27

Gerelateerd