ArchitectuurNL 03 2016 – pag. 1

ArchitectuurNL 03 2016 – pag. 1

Door: | 29-04-2021

A
R

C
H

IT
E

C
T

U
U

R
N

L

|
3

/1
6

D
E

W
E

R
E

L
D

V
A

N
D

E
A

R
C

H
IT

E
C

T

|
A

R
C

H
IT

E
C

T
U

U
R

.N
L

3/16

JANSKERKHOF UTRECHT +
WONEN IN HET TIMMERHUIS
+ INTERVIEW DONNA VAN
MILLIGEN BIELKE + PLASTIC
LEIEN + ARCHITECTUUR OP
HET STRAND + BOUWEN IN
TEHERAN + ’T KARREGAT +
FIELD FACTORS + STUREN OP
BELEVINGSKWALITEIT + MIES
+ ROLF.FR + STERRENHOTELS

01_Cover_losse_pagina.indd 5 13-06-16 16:19

Gerelateerd