ArchitectuurNL 03 2016 – pag. 39

ArchitectuurNL 03 2016 – pag. 39

Door: | 29-04-2021

Mijn plannen
zijn subtiel

en tweeledig
Radicaal ingrijpen in de gebouwde omgeving klinkt hard, maar het is een misvatting te

denken dat het haar daarom te doen is. Wat zij wil, is niet haar eigen ego gestalte geven,

maar verrassen. Haar ideeën moeten impact hebben op de omgeving en tegelijkertijd

prettiger openbare ruimtes opleveren en een betere leefomgeving creëren. In die zin stelt

ze zich dienstbaar op. Architect Donna van Milligen Bielke is de negentiende kandidaat in

de interviewestafette. In de vorige editie werd zij uitgenodigd door Herman Zeinstra.

Ik kijk het liefst naar hoe het radicaal anders kan

39

INTERVIEW

38-39-40-41_interviewdonna.indd 39 13-06-16 14:24

Gerelateerd