ArchitectuurNL 03 2016 – pag. 50

ArchitectuurNL 03 2016 – pag. 50

Door: | 29-04-2021

Wij stellen
alles ter

discussie

Wilrik Kok en Karina Peña,
partners van Field Factors

EEn stad
autoluW
makEn is niEt
zo lastig
maar autovrij
is ook Echt
géén auto’s.
EEn autovrijE
stad biEdt
uitgElEzEn
kansEn om
ruimtE voor
WatEr tE
crEërEn

50-51-52-53-54-55_platform.indd 50 13-06-16 15:38

Gerelateerd