ArchitectuurNL 03 2016 – pag. 54

ArchitectuurNL 03 2016 – pag. 54

Door: | 29-04-2021

Waterproblemen voorkomen
Door de focus op water zoeken Kok en Peña doelbewust naar
vernieuwing van architectuur. ‘Door de bevolkingstoename en
klimaatverandering zullen de komende jaren radicaal nieuwe
vraagstukken ontstaan’, antwoordt Kok. ‘Nieuwe vraagstukken vragen
ook om nieuwe oplossingen. Daar moeten we nu over nadenken en actie
ondernemen. De toekomst is al begonnen.’ Peña vult aan: ‘Water is een
urgent thema en dat zal de komende jaren alleen nog maar toenemen.
Er zijn plekken waar waterschaarste heerst, terwijl er elders juist grote

Autovrije stad
Ook specifi ek gericht op het ontwikkelen van nieuwe inzichten is
Stadslogistiek op Maat (SOM), een studie naar een autovrije stad. ‘Een
stad autoluw maken is niet zo lastig. Dan maak je voetgangersgebieden
waar in geval van nood ook een ambulance en op gerichte tijden
vrachtwagens naar binnen kunnen. Maar autovrij is ook echt géén auto’s.
Hoe creëer je zulke plekken en hoe los je het transport van goederen
op?’, zegt Kok. Vanzelfsprekend is er een link met water. ‘Een autovrije
stad biedt uitgelezen kansen om ruimte voor water te creëren. We doen
weliswaar onderzoek naar autovrije zones in Amsterdam, maar we
mikken uiteindelijk op steden met waterproblematiek.’ Op de vraag of dit
soort planologisch verkeersonderzoek nog wel onder architectuur is te
scharen volgt een volmondig ‘ja’ van Kok. ‘Het is nadenken over de stad.’

Knardijk
Voor de provincie en het waterschap Flevoland is een onderzoek
afgerond naar de toekomst van de Knardijk, ooit de afscheiding van
het voormalige Oost- en Zuid-Flevoland. In de toekomst zal de Knardijk
wettelijk geen waterkerende functie meer hebben en is dan dus eigenlijk
overbodig. Maar landschappelijk en cultuurhistorisch gezien is dat
natuurlijk niet zo. De vraag was: wat kan de Knardijk qua waterveiligheid
in de tussentijd bieden totdat de primaire keringen op orde zijn en wat
mag, kan en wil je nadien. ‘Er zijn daarvoor drie toekomstscenario’s
opgesteld, die een nadrukkelijk relatie met het landschap hebben.
De meest voor de hand liggende optie is de dijk in stand houden en
gebruiken voor recreatie, natuurlandschap en bebouwing. Afgraven is
een rigoureuze, maar ook een dure optie. Een overzichtelijke optie ten
slotte is de dijk behouden zoals deze nu is, normeren als waterkering, al
moet de dijk dan nog steeds worden onderhouden.’

Environment

VISUAL WATER CANVAS beta by Field Factors©

Site topography

Natural routes & discharge points

Potential sites for infiltration

(soil permeability)

Soil stability

Land use
residential
industrial
commercial

Surface type
m2 paved area
m2 unpaved area

Roof
Type: Flat
Pitched (inclination)
Materialisation
Loading baring capacity

Use – airco, solar panels etc)
– green roof / empty

Infrastructure
above
below ground

Future development plans

Investment Operations Maintenance Exploitation Life time

Social

liveability
water visibility

Climate

water resilience
temperature

Business

ROI
property value

Technology

architecture
engineering
environment

Nature

biodiversity
water cycle
air quality

PUBLIC

Water demand

Local inhabitant knowledge

Flood damage level and cost

PRIVATE:

Water demand

Local inhabitant knowledge

Flood damage level and cost

Regulation

Stakeholders

Constraints

Urban watercycle processes

Groundwater level

Water demand-supply

Rainfall-runoff regime

– Peak discharge

– Volume discharge

Drainage area

(micro)Climate conditions

Pollution sources

Local habitants & biodiversity

Climate adaptability

Costs

Benefits

User

Hydrology Situation

drought

extreme rainfall

Geology

Governance

Building & Infra

+++
4

dE aardE En dE
ondErgrond
kunnEn zovEEl
voor ons
bEtEkEnEn. WE
moEtEn allEEn
slimmEr mEt dE
mogElijkhEdEn
omgaan.

54ArchitectuurNL Tekst Jeroen Junte

50-51-52-53-54-55_platform.indd 54 13-06-16 15:38

Gerelateerd