ArchitectuurNL 03 2016 – pag. 55

ArchitectuurNL 03 2016 – pag. 55

Door: | 29-04-2021

Ero commY niam vull andiat PErcil
init vEl digna aliQui EuguE consEd
tEt, Quat, ctEtum num zzrit ut dit,
vElis alis nosto Et, vEl diPsusc

4-6. Micro Urban Wetlands Nederland, 2015-heden, in opdracht
van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie. In het lopende
ontwerpend onderzoek wordt gezocht naar kleinschalige nature-based
ontwerpoplossingen voor een klimaatbestendige en waterrobuuste
inrichting. De ambitie ligt op het ontwerpen van integrale concepten en
het leren van praktijkexperimenten. Nature-based verwijst in deze context
naar een ontwerpaanpak die gebruik maakt van natuurlijke hydrologische
principes voor water in de stad. De publicatie is te bekijken via: https://
readymag.com/fi eldfactors/MicroUrbanWetlands/ 5. Visual water canvas uit
de studie Micro Urban Wetlands.

problemen zijn door een teveel aan water, denk aan zeespiegelstijging
of overstromingen in stedelijk gebied door hevige regenval. Nederland
kan dat probleem voorlopig nog wel opvangen maar een land als
Bangladesh wordt serieus bedreigd. Nu al varen er tankers met zoetwater
over zee naar gebieden met grote droogte en een hoge watervraag.’
Bovendien is water een eerste levensbehoefte, wat Peña ook uit eigen
ervaring weet. ‘Ik ben opgegroeid in de Dominicaanse Republiek, een
land waarin schoon en vrij beschikbaar water geen vanzelfsprekendheid
is. Er komt soms gewoon geen water uit de kraan. Dan komt het aan op
zelfvoorziening en dat je een eigen systeem hebt. Dat kan en is wellicht
wel de toekomst. Maar dan moet je daar wel op voorbereid zijn.’

Favoriet historisch gebouw? Alhambra in Granada.
Favoriet hedendaags gebouw? Het MFO Park in Zürich en Paley Park in
New York City. Het zijn niet echt gebouwen, maar mooie voorbeelden van
levende constructies.
Favoriet Nederlands gebouw? Het Gemeentemuseum in Den Haag is
goed van het tegeltje op de muur tot de stedelijke inpassing in de wijk.
Favoriete architecten? Niet gehinderd door grenzen zijn onze favorieten:
Luis Barragan, Sverre Fehn, John Pawson, Studio Mumbai, Tadao Ando,
Alejandro Aravena, Francis Kéré, David Chipperfi eld en John Lautner.
Favoriete hedendaagse landschapsarchitect? Michel Desvigne.
Favoriete Nederlandse architect? H.P. Berlage, omdat hij het totaal
ontwierp en daarmee ook controle had over het technische detail en de
maakbaarheid.
Wanneer niet in Nederland, vanuit welk land zouden jullie dan willen
werken? Dominicaanse Republiek.
Wat zouden jullie nooit ontwerpen? Een ziekenhuis.
Wat irriteert jullie het meest in het vak? Het idee dat je gratis moet werken
algemeen geaccepteerd is onder jonge architecten.
Wat is jullie droomopdracht? Een multifunctioneel binnenstedelijk plein
met een prettig microklimaat (wind, luchtvochtigheid, zon etc.) door het
hele jaar heen gecombineerd met een decentrale waterzuiveringsfunctie.
Belangrijkste inspiratiebron buiten architectuur? De schilderijen van
Rothko en de kust in de vorm van dynamische krachten van water op het
land.
Meest waardevolle advies ooit? Dat je jezelf moet zijn om als professional
waarde toe te voegen in de bouwketen. Dat doen wij bijvoorbeeld
door het overzicht te behouden, goed te zijn in het realisatieproces en
vroegtijdig in het ontwerp proces na te denken over de exploitatie.

Environment

VISUAL WATER CANVAS beta by Field Factors©

Site topography

Natural routes & discharge points

Potential sites for infiltration

(soil permeability)

Soil stability

Land use
residential
industrial
commercial

Surface type
m2 paved area
m2 unpaved area

Roof
Type: Flat
Pitched (inclination)
Materialisation
Loading baring capacity

Use – airco, solar panels etc)
– green roof / empty

Infrastructure
above
below ground

Future development plans

Investment Operations Maintenance Exploitation Life time

Social

liveability
water visibility

Climate

water resilience
temperature

Business

ROI
property value

Technology

architecture
engineering
environment

Nature

biodiversity
water cycle
air quality

PUBLIC

Water demand

Local inhabitant knowledge

Flood damage level and cost

PRIVATE:

Water demand

Local inhabitant knowledge

Flood damage level and cost

Regulation

Stakeholders

Constraints

Urban watercycle processes

Groundwater level

Water demand-supply

Rainfall-runoff regime

– Peak discharge

– Volume discharge

Drainage area

(micro)Climate conditions

Pollution sources

Local habitants & biodiversity

Climate adaptability

Costs

Benefits

User

Hydrology Situation

drought

extreme rainfall

Geology

Governance

Building & Infra

+++
6

55 ArchitectuurNL

50-51-52-53-54-55_platform.indd 55 13-06-16 15:38

Gerelateerd