ArchitectuurNL 03 2016 – pag. 57

ArchitectuurNL 03 2016 – pag. 57

Door: | 29-04-2021

Door de jaren heen is Chicago als industriestad
belangrijk geweest voor de groei van de VS.
Het is op dit moment de derde grootste stad na
New York en Los Angeles maar is net als Detroit
zwaar getroffen door economisch turbulente
jaren. Met de Complex Projects Research
Studio is gekeken wat er moet gebeuren om
de stad weer tot leven te wekken. Dit project
is voortgekomen uit een onderzoek naar de
revitalisatie van de oude industriële wijk Pilsen
in de Lower West Side. Pilsen is een arme
wijk met voornamelijk Mexicaans en Latijns-
Amerikaanse inwoners dicht bij het centrum
van de stad. De laatste jaren is het centrum
zich weer aan het uitbreiden en Pilsen zal in de
komende jaren mee gaan veranderen. Om deze
ontwikkelingen te stimuleren is het belangrijk
te kijken naar de huidige leegstand, vervuiling
in het gebied maar ook naar de historische rol
die het industrieel gebied had ten opzichte van
de stad. De industrie zal in de toekomst een
nieuwe rol moeten gaan spelen om huidige
banen te behouden en nieuwe banen aan te
trekken.
The Filament Factory probeert antwoord te
geven op de mogelijkheid om de industrie
dichter bij huis te halen en zo ook lokale
economie te voeden. Made in the USA in plaats
van Made in China. 3D printen en digitale
fabricatie geeft kleine bedrijven en start-ups de
mogelijkheid om snel te fabriceren en minder
uit te besteden. Technologie en digitalisatie van
processen kunnen hier een grote rol in spelen.
Een vraag die hierbij gesteld moet worden is
waar zullen de grondstoffen vandaan komen
voor deze nieuwe industrie?

Plastics en afval
Chicago is een van de grootste steden van
de VS, maar helaas ook een van de meest
vervuilende. Slechts 8% van het afval wordt
gerecycled wat in vergelijking met New York
(65%) en Los Angeles (75%) een significant
verschil is. Dit gekoppeld aan het feit dat de VS
het meest vervuilende land ter wereld is, maakt
de achterstand dubbel zo groot.
Bij de huidige methode van afvalrecycling
is vooral plastic een groot probleem. 12%
van het totale afval is plastic maar slechts
34% hiervan kan worden gerecycled. Alleen
hard plastics (bv flessen) groter dan 10*10 cm
kunnen gefilterd worden door de machines

die nu worden gebruikt. Wanneer stoffen niet
gerecycled kunnen worden, worden deze op
grote afvalstortplaatsen gedumpt buiten de
stad, die vervuilend zijn voor de omgeving.
Door de opkomst van 3D printers, die gebruik
maken en afhankelijk zijn van plastic, wordt
het nóg belangrijker een oplossing te vinden.
Maar hierin lijkt de printer ook een oplossing
te zijn voor het probleem. De grondstof van
het printen is een spoel met plastic draad,
ook wel filament, genoemd. Deze spoelen zijn
gemakkelijk te produceren en kunnen uit oud
plastic getrokken worden. Hierdoor kan de
‘onbruikbare’ afvalstortplaats gaan dienen als
wingebied van nieuwe grondstoffen.

Bouwen met afval
Magnetic Density Separation (MDS) is een
nieuwe techniek die ontwikkeld door een joint
venture van Urban Mining Corps en de TU Delft.
Met MDS is het mogelijk om plastics te recyclen
met een efficiency van 77%, bovendien kan
tot 10*10 micrometer plastic gefilterd worden.
Eindproducten kunnen zuiver ABS, PLA, PET of
andere plastics zijn, incidenteel dezelfde soort
plastics die gebruikt worden in de 3D-print
industrie.
The Filament Factory is een fabriek die
gebruik maakt van het MDS zuiveringssysteem
en die machines heeft die het gezuiverde
plastic omsmelten naar 3D printer filament.
Het architectonische en bouwtechnische
ontwerp laat zien wat deze techniek kan gaan
betekenen voor de bouw. Op dit moment is de
bouwsector nog de grootste producent van
niet-biologisch afbreekbaar afval in Chicago.
Ook op wereldniveau is de bouwsector een
van de meest belastende afvalproducenten.
Gebruik van afvalplastic om bouwelementen
te printen zou een gebouw bijna volledig
recyclebaar maken. Aan het einde van de
gebruikstijd van het bouwblok wordt deze
omgesmolten en weer ingezet om een nieuw
blok te produceren.

3D printen en plastics
Voor het ontwerp van The Filament Factory is
geprobeerd de 3D printer zo effectief mogelijk
te gebruiken en zo min mogelijk additionele
materialen toe te voegen.1

Plastic is een materiaal dat druk en trek kan
weerstaan, maar het kan niet geknikt worden.
Om de krachten te optimaliseren is het ontwerp
gedefinieerd als een hangend net. Deze
hangende vorm utiliseert de drukkrachten zo
efficiënt mogelijk en zou in theorie zonder

1. Thijs van der Lely. 2. Impressie The Filament
Factory. 3. Opbouw ontwerp algoritme.

3

MASTER AMONG MASTERS

57 ArchitectuurNL

56-57-58-59_master.indd 57 13-06-16 15:39

Gerelateerd