ArchitectuurNL 03 2017 – pag. 12

ArchitectuurNL 03 2017 – pag. 12

Door: | 29-04-2021

Stadslabs: van
bewonersinitiatief
tot kennisorgaan

In veel steden worden initiatieven ter verbetering van de stedelijke omgeving ontplooid

voor en door bewoners. De drijvende kracht achter deze bottom-up projecten: het

stadslab. Het stadslab kent vele varianten, van activistische bewonersgroep tot een

hoogwaardig kennisplatform en van verbetering van luchtkwaliteit en openbare

wijkvoorzieningen tot een complete gebiedsvisie door hergebruik van leegstaande

bedrijfspanden. Ook voor architecten en stedenbouwkundigen biedt het stadslab nieuwe

mogelijkheden.

21

12ArchitectuurNL

12-13-14_stadslabs.indd 12 12-06-17 14:00

Gerelateerd