ArchitectuurNL 03 2017 – pag. 31

ArchitectuurNL 03 2017 – pag. 31

Door: | 29-04-2021

32 Amsterdams City Rhythm Haar eerste mailadres had Caroline Nevejan in 1982. Daarmee is ze een éminence
grise van het internet. Als Chief Science Officer van Amsterdam is ze verantwoordelijk voor kennisontwikkeling.

Aan haar de taak de kwaliteit van de stad met onderzoek te verbeteren. Dat doet ze onder meer met City Rhythm,
een methode die de ritmes in een stad wil gebruiken om de leefkwaliteit te bevorderen. 36 Artist impression Wat

is de waarde van artist impressions? Geeft het een juiste indruk van een toekomstige woning aan de koper en
het recht om het gebouw exact volgens de artist impression te laten bouwen? In een uitspraak van de rechtbank
van Rotterdam spelen artist impressions en maquettes een belangrijke rol. Advocaat intellectueel eigendom Ruby
Nefkens geeft uitleg. 38 Droomdebuut Een inspirerende opdrachtgever, een prachtige locatie en een ruim budget
resulteren in een monumentale villa in Twente. Het prijswinnende ontwerp van architect Ard de Vries wordt alom

gewaardeerd. Kortom: een droomdebuut. De Vries ontvouwt zijn architectuurvisie aan de hand van een kleine,
persoonlijke omzwerving door zijn inspiratiebronnen.

KENNISnl

31

31_tabbladkennis.indd 31 12-06-17 15:57

Gerelateerd