ArchitectuurNL 03 2017 – pag. 32

ArchitectuurNL 03 2017 – pag. 32

Door: | 29-04-2021

Inspiratie
bieden en

oplossingen
uitlokken

Ik betrek altIjd
kunstenaars en
ontwerpers bIj
mIjn projecten
omdat ze werken
vanuIt andere
processen en
kennIs. ze zIjn
experts In het
ontwerpen van
ervarIngen.

Caroline Nevejan, Chief
Science Officer van de
gemeente Amsterdam

32-33-34-35_interview.indd 32 12-06-17 14:45

Gerelateerd