ArchitectuurNL 03 2017 – pag. 33

ArchitectuurNL 03 2017 – pag. 33

Door: | 29-04-2021

Inspiratie
bieden en

oplossingen
uitlokken

Haar eerste mailadres had ze in 1982. Daarmee is ze een éminence grise van het internet.

Als Chief Science Officer van Amsterdam is ze verantwoordelijk voor kennisontwikkeling

in een tijd van grote verandering, schaalvergroting en trek naar de stad. Aan haar de

taak de kwaliteit van de stad met onderzoek te verbeteren. Dat doet ze onder meer

met City Rhythm, een onderzoeksinstrument dat ritmes in een stad wil gebruiken

om de leefkwaliteit te bevorderen. Caroline Nevejan is de 25ste kandidaat in de

interviewestafette.

Angst door verandering
ombuigen in nieuwsgierigheid

33

INTERVIEW

32-33-34-35_interview.indd 33 12-06-17 14:45

Gerelateerd