ArchitectuurNL 03 2017 – pag. 53

ArchitectuurNL 03 2017 – pag. 53

Door: | 29-04-2021

Baanbrekende oplossing
Het door Nadia Remmerswaal ontwikkelde bouwsysteem is een baanbrekend antwoord op een
van de grootste uitdagingen van deze tijd: het upgraden en verdichten van informele wijken voor
lage inkomens in wereldsteden van de toekomst. Deze uitdaging vraagt om lokaal verankerde
oplossingen waarin veiligheid, betaalbaarheid en flexibiliteit voorop staan. Nadia heeft deze
uitdaging op zeer innovatieve wijze weten te koppelen aan de snel groeiende potentie van digitale
productiemethoden.
Door haar vermogen om zich geheel in te leven in de lokale situatie van Bandung (Indonesië) is
de specifieke toepassing van het bouwsysteem grondig verankerd in de context. Tijdens een
door aE-studio [Architectural Engineering Graduation Studio] geplande reis naar Indonesië is de
problematiek rondom huidige bouwprocessen diepgaand onderzocht. Binnen haar afstudeerjaar
heeft Nadia geheel zelf een tweede reis geregeld om feedback van de lokale bewoners,
aannemers en financiers te krijgen op verschillende ontwikkelde oplossingen. Ook hieruit blijkt
haar grote passie en toewijding aan haar werk.
Ondanks de complexiteit van de opgave is geen enkel aspect in dit project onuitgewerkt gelaten.
Het is technisch, economisch, esthetisch en maatschappelijk tot ongekende hoogte uitgewerkt,
zonder daarbij aan diepgang te verliezen. Zo is de kostprijs tot in detail uitgerekend en is een
exploitatiemodel ontwikkeld waarmee de daadwerkelijke toepassing van het systeem een stap
dichterbij komt.
De uitvoerbaarheid van het project is nog eens versterkt door Nadia’s hands-on ontwerpaanpak.
Ze heeft zichzelf continu uitgedaagd te onderzoeken of dingen die op papier lijken te werken, dat
in de praktijk ook daadwerkelijk doen. Zonder de grote schaal uit het oog te verliezen zijn daarbij
op dagelijkse basis prototypes en maquettes gebruikt. Deze verfijndheid van haar afstudeerwerk
kwam tot hoogtepunt in een 1:1 mockup van 2x2m waarin het productidee op zeer doeltreffende
wijze is onderbouwd.
In het jaar van haar afstuderen heb ik Nadia leren kennen als een zeer gedreven, zelfstandige
studente die elke ontwerpbeslissing uiteindelijk kon onderbouwen met solide argumenten. Het was
prettig om discussies vaak op gelijke voet te kunnen voeren. Nadia is niet alleen leergierig maar
pikt kennis ook snel op. Uniek in haar afstuderen was een zeer duidelijke visie en maatschappelijke
betrokkenheid die gepaard ging met brede inhoudelijke deskundigheid. De schaal van de
problematiek waar haar werk een oplossingsrichting voor aandraagt, gecombineerd met de
verfijndheid in de uitwerking ervan, maken dit tot een project dat grote toegevoegde waarde heeft
voor ons vakgebied. Nadia’s ongekende overtuigingskracht gecombineerd met een extreme mate
van professionaliteit maakt haar tot een ware ‘master among masters’.

Pieter Stoutjesdijk, afstudeerbegeleider Architectural Engineering Graduation Studio, TU Delft.

11 1210

10. Het resultaat op de Green Village: een
betonskelet voor een eenlaagse woning, waarbij
de plattegrond is gebaseerd op de Indonesische
principes. 11. Januari 2017: workshop CAST-
systeem in Indonesië met lokale mandor. 12.
Februari 2017: presentatie CAST op de Bouwbeurs
in Utrecht, met maquette van Louisa de Ronde,
die zich voor haar afstuderen (Architectural
Engineering TU Delft) richt op de architectonische
uitwerking van het CAST-systeem van
Remmerswaal • Foto Jacqueline Knudsen.

9

53 ArchitectuurNL

50-51-52-53_master.indd 53 12-06-17 15:13

Gerelateerd