ArchitectuurNL 03 2017 – pag. 7

ArchitectuurNL 03 2017 – pag. 7

Door: | 29-04-2021

Arjen de Vries, directeur Co-Pay BV, ergert
zich al jaren aan het gebrek aan betaalmoraal
en de risico’s die genomen worden binnen
de bouwsector. Die was vroeger al niet om
over naar huis te schrijven, maar sinds de
economische crisis de bouw stevig in haar
greep kreeg, liep het de spuigaten uit. Alsof het
de normaalste zaak van de wereld was, werd
de betalingstermijn opgeschroefd van 30 naar
60 of 90 dagen. In sommige gevallen kon een
architect, nevenaannemer of leverancier zelf
120 dagen op z’n centen wachten. Volgens
Intrum Justitia, een toonaangevende Europese
speler op het gebied van Credit Management
Services, wordt 4,5 procent van de facturen in
de bouw zelfs helemaal niet betaald. In de ons
omringende landen ligt dit getal op slechts
2 procent.

Onderling vertrouwen
En dan is het niet vreemd dat het onderling
vertrouwen in de bouwsector al jarenlang ver te
zoeken is, zegt De Vries. ‘Door de gehanteerde
betalingstermijn kwamen nogal wat partijen in
de problemen. Want of je nou architect bent
of stukadoor, als je drie maanden of langer
op je geld moet wachten, kan je flink in de
problemen komen. Ook de architect zal zijn
rekeningen moeten betalen en bij gebrek aan
liquide middelen kan dit banen kosten of gaat
een gezond bedrijf zelfs failliet.’
De Vries weet waarover hij het heeft. Als
manager vastgoed was hij in het verleden
betrokken bij verschillende woningcorporaties.
In die hoedanigheid maakte hij direct en
indirect een aantal faillissementen mee en
werd geconfronteerd met een aantal zaken
die geregeld leken volgens de ‘normale’ gang
van zaken inclusief bankgaranties, bestekken
en keurig betaalde termijnregelingen. ‘En
dan moet je met lede ogen aanzien dat
onderaannemers en leveranciers bij het
faillissement van een hoofdaannemer nooit
een cent kregen op ‘jouw’ bouwplaats. Dat was
extra vervelend omdat ik representant was van
een corporatie. Dan mag je verwachten dat je
maatschappelijk verantwoord investeert. Dat
doe je dan wel richting huurders waarvoor je
bouwt, maar kennelijk niet richting andere bij
de bouw betrokken partijen. Dat moest dus
anders.’

Derdengeldenrekening
Wat De Vries voor ogen stond, klinkt
buitengewoon simpel. Haal de regie over het
geld weg bij partijen die belang hebben bij het

zo lang mogelijk vasthouden van geld. De Vries
vertaalde dit idee in het betaalsysteem Co-Pay
waarbij de geldstromen van de opdrachtgever
niet meer via de opdrachtnemer lopen, maar via
een onafhankelijke derdengeldenrekening van
de notaris.
‘Via een betaalovereenkomst wordt het
bouwbudget van de opdrachtgever direct
verpand aan iedereen die daar recht op heeft’,
legt hij uit. ‘Het geld van de opdrachtgever kan
alleen maar worden geïnvesteerd in het project.
Door de ontstane veilige route via de notaris
zijn Bankgaranties en Kredietverzekeringen
overbodig geworden. Dat scheelt niet alleen
een slok op een borrel, het verkleint ook
de afhankelijkheid van de bouwsector van
bankfinanciering. Die afhankelijkheid is hoog
terwijl de bereidheid van banken om krediet te
verlenen aan de sector laag is.’
Hij meent dat het wantrouwen in de bouwkolom
tussen de bouwpartners vooral wortelt
in de regie die de hoofdaannemer voert
over het geld dat eigenlijk toebehoort aan
de onderliggende bouwpartners. Risico’s
afschermen door het stellen van bankgaranties
door de opdrachtgever en het afsluiten van
kredietverzekeringen door de onderaannemers
werkt niet meer, aldus De Vries. ‘Deze
verzekeringen verhogen de kosten en het
zijn symptoombestrijders die het werkelijke
probleem niet aanpakken.’

Ketenbetaling
De Vries legt uit dat Co-Pay ketenbetaling
garandeert dat het geld van de opdrachtgever
van een bouwproject alleen aan dat
project besteed kan worden. De vrijheid
voor hoofdaannemers om met dat geld te
speculeren, er andere openstaande rekeningen
mee te betalen of er andere projecten mee te
ontwikkelen, is met ketenbetaling uitgesloten.
Alle betalingen lopen via een zogenoemde
derdengeldenrekening van de notaris. ‘In de
contractvorming verandert dus niets. De route
die het geld aflegt verandert.’
De praktijk is volgens De Vries verbluffend
simpel. Onderaannemers en leveranciers
dienen hun rekening in. De hoofdaannemer
controleert of het werk of het bouwmateriaal
conform specificaties is uitgevoerd of geleverd.
Bij groen licht voor bewezen diensten of
geleverde materialen worden de betalingen
direct doorgevoerd door Co-Pay en staat het
geld binnen 10 dagen op de rekening. Deze
betalingstermijn geldt voor iedereen in de
bouwketen die tot deze betaalovereenkomst is

toegetreden. ‘En het mooie is dat wanneer een
hoofdaannemer failliet gaat, de curator niet bij
het geld kan. Dat staat immers geparkeerd op
de beveiligde derdengeldenrekening van de
notaris.’

Zekerheid
De hoofdaannemer kan dus niet zelf
beschikken over geld dat bedoeld is voor
derden. Hij krijgt betaald via een opslag
over elke euro die hij besteedt aan derden.
Deze aanpak geeft de opdrachtgever de
zekerheid dat alle onderliggende partijen op
tijd worden betaald. Omdat de hoofdaannemer
een percentage krijgt over iedere factuur is
hij gebaat bij een snelle doorbetaling. De
betaaltermijn van 60 tot 90 dagen neemt af
naar maximaal 14 dagen.
Hierdoor krijgt de opdrachtgever
leverzekerheid en alle bouwpartners
betaalzekerheid. Hiermee wordt, zegt De
Vries, de oorzaak aangepakt waardoor
symptoommaatregelen zoals bankgaranties
en kredietverzekeringen overbodig worden.
Ook wordt het liquiditeitsbeslag door de
bankgarantie voorkomen.
De Co-Pay directeur stelt dat het bouwbudget
door de efficiënte, leane en veilige
betaalmethode met circa 5 procent kan
afnemen. Vooral door het voorkomen van
alle risico-opslagen en extra kortingen van
onderaannemers en leveranciers. ‘Wie
wil er nou niet binnen 10 dagen worden
betaald en dat jouw geld veilig staat, ook bij
faillissementen.

Voordeel
Bijkomend voordeel is dat het vertrouwen
tussen alle betrokken partijen wordt hersteld.
Dus opdrachtgevers kunnen met vertrouwen
investeren, de hoofdaannemer met vertrouwen
een project aannemen en de onderaannemer
en leverancier kunnen met vertrouwen leveren
en uitvoeren. Waar kiezen we voor? Alles bij het
oude laten of wordt het ketensamenwerking?
Als je voor ketensamenwerking kiest,
zorg je goed voor elkaar en horen zaken
zoals bankgarantie, kredietverzekeringen,
incassobureaus, deurwaarders en wantrouwen
voorgoed tot het verleden.’

7 ArchitectuurNLTekst Peter de Winter Illustraties Co-Pay BV

KetensamenwerKing

06-07_co-pay.indd 7 12-06-17 15:18

Gerelateerd