ArchitectuurNL 03 2017 – pag. 8

ArchitectuurNL 03 2017 – pag. 8

Door: | 29-04-2021

Open source
Omdat kennis rond ontwerpen van een woonomgeving voor ouderen met dementie

erg versnipperd is en er veel onduidelijkheid bestaat over de ontwerpuitgangspunten,

bundelde Bureau Kroner architecten eigen inzichten en ervaringen op dit vlak in een

open source website. Kroner doet dit in de overtuiging dat met eenvoudige, doeltreffende

maatregelen enorme verbeteringen mogelijk zijn. Ook in bestaande wooncomplexen.

Kennis bundelen en delen is het motto.

1

4

3

6

2

5

8ArchitectuurNL

08-09_dementie.indd 8 12-06-17 15:56

Gerelateerd