ArchitectuurNL 03 2018 – pag. 10

ArchitectuurNL 03 2018 – pag. 10

Door: | 29-04-2021

en een aangenaam binnenklimaat zijn. ‘Gevelisolatie zou te weinig effect
hebben en hebben we niet gedaan om de monumentale kwaliteiten te
behouden. Op veel plekken zijn er van origine al dubbele gevelkozijnen,
daarvan zijn alle binnenramen vervangen door geïsoleerde beglazing en
is elektrisch bestuurbare zonwering toegevoegd in de zeer krappe spouw
van de dubbele ramen. Het bestaande beeld blijft zo behouden en het
klimaat is aanzienlijk verbeterd. Daarnaast hebben we gekozen voor het
zogenaamde BaOpt systeem: door de lichte overdruk zijn voorzetramen
voor de glas-in-loodramen overbodig.’ Dankzij de verfijnde meet- en
regeltechniek in de BaOpt-technologie, konden grove installatiekanalen
achterwege blijven. De verticale leidingen zijn bijna onzichtbaar in
wandverdikkingen weggewerkt, van daaruit lopen dunne kabels naar slim
en strak ontworpen horizontale panelen, waarin naast data en elektra,
ook verlichting en geluidsabsorptie is opgenomen.
De woningen zijn in de brede gang uitgebouwd met houten volumes
die optisch los staan van de grond en het plafond. In die blokken zijn de
entrees, toiletten en leidingschachten weggewerkt. Door toepassing van
onder andere geïsoleerde beglazing en 175 m2 PV-panelen op het platte
dak, hebben de woningen energielabel B, wat uitzonderlijk is in zo’n
gebouw.

Projectgegevens Kantoor DUWO en 47 PhD-woningen
Locatie: Kanaalweg 3a Delft. Opdrachtgever: DUWO. Architect: DP6
architectuurstudio. Adviseur constructie: Pieters Bouwtechniek. Adviseur
installaties en bouwfysica: DWA. Aannemer: Groenendijk PGN Bouw /
Jurriens / Schakel en Schrale. Interieurarchitect: OTH. Ontwerp: 2011-15.
Oplevering: 2016-17. Bruto vloeroppervlakte: 6.100 m2.

Eenheid en differentiatie in openbare ruimte
In de zomer van 2012 maakt architectenbureau cepezed in opdracht
van DUWO een stedenbouwkundig plan voor het gebied rond de Prof.
Schermerhornstraat en een schetsontwerp voor de nieuwbouw van
woonblokken voor internationale studenten. De hoofdopzet van het
plan gaat uit van een rechthoekig ensemble rond een hof, dat in open
verbinding staat met een nieuw plein enerzijds en een openbaar park aan
de oostzijde.
Buro Lubbers landschapsarchitectuur & stedenbouw werkt vanaf 2013
dit conceptplan verder uit. Peter Lubbers: ‘Dit gebied is jarenlang een
onaantrekkelijke restruimte geweest doordat er geen heldere structuur
was en weinig gebruiks- en verblijfskwaliteit. De nieuwe functies in
het gebied en de herinrichting van de openbare ruimte brengen hier
verandering in. De positionering van de nieuwbouw zorgt voor een
logische structuur met een sequentie van ruimtes: een entree aan
de Mijnbouwstraat, een stedelijk plein in het midden, een hof in de
nieuwbouw en een park aan de zijde van de Botanische Tuin. In ons
inrichtingsplan van de openbare ruimte creëren we zowel verbinding
als differentiatie tussen die ruimtes.’ De verbetering en toevoeging van
routes en toegangen verankert de campus in zijn omgeving, zorgt voor
intensiever verkeer van voetgangers en fietsers en versterkt de relatie
tussen de stad en de TU-campus.
Het gebied tussen Kanaalweg, park, Mijnbouwstraat en de Professor
Snijderstraat is tot een geheel gesmeed door eenheid in de bestrating,
groen, straatmeubilair en verlichting. Een verbindend verhardingsvlak
loopt van gevel tot gevel. De bestrating – roodbruine betonstraatstenen
met het uiterlijk van gebakken klinkers – wordt afgewisseld met tapijtjes
van betonnen tegels, hagen en beplantingsvakken in rechte stroken.

5

6

7

8

10ArchitectuurNL

06-07-08-09-10-11-12-13_studentenhuisvesting.indd 10 11-06-18 11:18

Gerelateerd