ArchitectuurNL 03 2018 – pag. 11

ArchitectuurNL 03 2018 – pag. 11

Door: | 29-04-2021

Hierin zijn aangeplant hulsthagen, bloemrijke bij- en vlinderlokkende
beplanting en meerstammige bomen met samengestelde bladeren.
Lubbers: ‘Zo geven de bomen een aangename schaduw, maar is het op
bewolkte dagen niet te donker. De bomen hebben een hoog bladerdek,
de mensen kunnen er goed onderdoor kijken.’
De afzonderlijke plekken op de campus worden herkenbaar door
specifieke elementen. Het entreeplein bij de Mijnbouwstraat is nu nog
niet af, het moet een representatieve ruimte worden met monumentale
bomen in grasvlakken die de verkeersstromen begeleiden. Een
parkeerplaats met graskeien, omzoomd met hagen en bomen. Rond een
oude dienstwoning, die nog verhuurd is als woning, komt een hoge haag
en een lus voor een bus.
Het centrale plein krijgt een meer stedelijk karakter, met hagen, bomen,
planten, fietsenrekken (fietsnietjes) en banken in rechte stroken, die
de open ruimte inkaderen. In de pleinvleugels van het nieuwe gebouw
voor de ISH is een activiteitenruimte en er komt een horecavoorziening,
voor beide is in de bestrating een terrasruimte opgenomen. Voor de
publieksentree van DUWO heeft Lubbers een bordes ontworpen die
het hoogteverschil overbrugt tussen plein en entree, in treden en
hellingbanen. De trap is gemaakt in Belgisch hardsteen (Enodesign). Het
plein wordt zo de ontmoetingsplek van de campus.
Het hof in de nieuwbouw wordt ingericht als een tuin met een
strokenindeling van hagen, beplantingsvakken, banken en tafels om
gezamenlijk te eten en drinken. De sfeer moet hier huiselijker zijn en de
beplanting is iets luxer met o.a. bloeiende bomen in plantenvakken, als in
een privétuin.

Waterrijk park
Het park aan de noordoostkant wordt omsloten door de nieuwbouw
van de ISH, het gebouw voor Geodesie, waarin nu diverse bedrijfjes en
verenigingen zitten, de botanische tuin en een sloot achter het Science
Center. Vanaf Geodesie en ISH zijn drie toegangen naar het park. In de
toekomst komt er wellicht een doorgang naar de botanische tuin. Het
park heeft diverse functies: waterberging, ecologie, routing en verblijf.
Om deze functies te combineren is het terrein ontworpen met dijkjes
en laagtes. De laagtes bergen het water op verschillende niveaus.
De diepste twee zijn vijvers die permanent met water zijn gevuld. De
andere drie zijn vrijwel altijd droog en lopen alleen bij hevige regenbuien
vol. De laagtes zijn zo verbonden dat eerst de vijvers vollopen en het
water vervolgens doorstroomt naar de hogere bekkens. Een geknepen
duiker koppelt de bekkens aan het omliggende watersysteem waarin
het overtollige water langzaam kan weglopen. De verschillende mate
van droogte resulteert in een diversiteit aan natuurlijke vegetatie met
oeverplanten, gras, bosjes en bomen, en moet aantrekkelijk zijn voor
(water)vogels.
Op de hogere, drogere dijkjes bevinden zich routes en verblijfsplekken.
De routes takken aan op de entrees van het park en op enkele
zitjes. Bij de drie entrees van het park en over een laagte liggen
betonnen stapstenen. De taluds rond de laagtes hebben verschillende
hellingpercentages. De flauwe taluds aan de noordoostzijde vormen

PHD HOUSE

KanaaL

ISH

HOf

ISH

DUWO
PLEIn

EnTREE

PaRK

9

10

11

12

5. Collegezaal in kantoor DUWO. 6. Gang met entrees PhD-woningen.
7. Kantoor DUWO, publiekshal en gang • foto’s 5-7 Gerard van Beek.
8. Bordes publieksentree DUWO. 9. Stedelijk plein met fietsnietjes en
plantenvakken. 10. Plan Buro Lubbers voor inrichting openbare ruimte.
11. Het nieuwe park met waterberging. 12. Overgang van hof naar park.

11 ArchitectuurNL

06-07-08-09-10-11-12-13_studentenhuisvesting.indd 11 11-06-18 11:18

Gerelateerd