ArchitectuurNL 03 2018 – pag. 12

ArchitectuurNL 03 2018 – pag. 12

Door: | 29-04-2021

verblijfsplekken in de zon, de andere zijn
geschikt voor fauna.

International Student House
Tussen de voormalige faculteitsgebouwen van
Geodesie en Physica en Elektrotechniek heeft
cepezed architecten in opdracht van DUWO
een groot nieuwbouwcomplex gerealiseerd
ten behoeve van de huisvesting van 350
internationale studenten. Het International
Student House (ISH) bestaat uit twee U-vormige
gebouwen die samen een carré vormen rond
een hof. Via ruime doorgangen in de lange
zijden loopt een openbare route tussen het
plein aan de professor Schermerhornstraat en
het waterpark aan de oostzijde.
Architect Jochem Paauwe van cepezed: ‘Het
ISH is stedenbouwkundig de ruggengraat van
het TU-Noordgebied. Het verdeelt het gebied
in drie zones: plein, hof en park. Op de begane
grond zijn aan de pleinzijde dubbelhoge glazen
puien van de common room en het toekomstige
restaurant. De common room is een tweelaagse
ruimte die voor uiteenlopende activiteiten en
bijeenkomsten van de bewoners kan worden
gebruikt.’ Op de afsluitbare entresol is een
kleinere lounge-achtige ruimte met banken
en een wand met enkele beeldschermen.
Beneden is een grote ruimte met een vide,
een bar en tafels. De kleurrijke patronen op
de wanden verwijzen naar de diverse culturen

waarvan de studenten afkomstig zijn. Het
beheer van de common room verzorgen de
studenten zelf, tegen een vergoeding.
Tijdens onze rondgang zijn enkele studenten
Industrial Design bezig met interviews onder
bewoners in het kader van hun onderzoek naar
het gebruik van de gemeenschappelijke ruimte.
Hun indruk is dat de ruimte veelvuldig gebruikt
wordt, soms zijn er wel drie activiteiten per
dag. Maar het is wel vaak hetzelfde groepje dat
dingen organiseert en de ruimte gebruikt. De
meeste bewoners komen er niet.
Paauwe meent dat buitenlandse studenten
in het algemeen meer op zichzelf leven dan
Nederlandse, ‘dat heeft enerzijds te maken met
de beperkte tijd die ze hier kunnen studeren,
maar soms ook met hun culturele achtergrond.’
Achter de common room is een wasserette
en rond de hof zijn op de begane grond
inpandige fietsenstallingen. ‘Met het oog op
de veiligheid zijn de gevels van de stallingen
afgesloten met hekken, die zicht en geluid
doorlaten. We hopen dat de bewoners zo
worden gestimuleerd hun fietsen niet in de hof
te stallen.’
Vanaf het plein is dwars door de transparante
horecaruimte zicht op de hof en het park. ‘Die
transparantie is in werkelijkheid groter dan we
vooraf hadden bedacht. De inrichting van het
restaurant zal binnenkort dit effect wellicht weer
iets afzwakken.’
Het ISH telt 18 tweepersoonsunits met eigen
keuken en sanitair en 314 eenpersoonsunits
met eigen badkamer met douche en toilet
(totaal 18,5 m2). Per 6 tot 8 kamers is er een
even grote gemeenschappelijke keuken
met eettafel en balkon. De balkons hebben
transparante borstweringen, die de interactie
tussen de bewoners moet vergroten. Helaas
worden sommige balkons alleen gebruikt voor
afval, dat ook voor iedereen zichtbaar is.
De kamers liggen aan gangen met aan
het einde een groot venster, waarvan het
kozijn is verborgen achter vloer, wanden en
plafond, ‘Dat vergroot de ruimtebeleving, het
uitzicht en lichttoetreding.’ Het gebruik van
kleuraccenten in de gangen en hallen zorgt
ervoor dat gebruikers gemakkelijk er snel
hun weg vinden. De gangen, trappenhuizen,
gemeenschappelijke keukens en common
room zijn alle zeer robuust en hufterproof
uitgevoerd.
In maatvoering sluit het complex aan op de
omliggende monumentale bebouwing. Het telt
5 en 6 bouwlagen, met een hoogteaccent op
de westhoek aan het kanaal van 10 lagen. Dat is

ongeveer even hoog als de voorganger op die
plek, het gebouw van het International Training
Centre for Aerial Survey (ITC), dat rond 2010
is gesloopt. In dit hoogteaccent bevindt zich
een transparante uitkraging van de derde tot
en met de tiende laag. Daarin zijn dubbelhoge
verhuurkantoren voorzien met splitlevel vloeren
die via de glazen gevels aan drie zijden een
magnifiek uitzicht hebben.

Transparante trappenhuizen
Ook de trappenhuizen in de gebouwkoppen
grenzend aan het binnenhof zijn transparant.
De gevels bestaan uit enkel glas dat direct
(zonder kozijnen) op de staalconstructie is
gemonteerd. ‘Dat betekende dat het staalskelet
zeer precies gemaakt en geplaatst moest
worden. De productie is prima gedaan, maar
bij de plaatsing ervan waren startproblemen.’
De trappenhuizen hebben een buitenklimaat
en ter voorkoming van te veel opwarming in
de zomer, zijn op de begane grond en bovenin
ventilatiestroken in de glasgevels aangebracht.
Het complex heeft verder een bijna volledig
betonnen constructie met gevels die bestaan
uit een uitvergroot metalstud systeem en een
buitenbekleding van cortencassettes. ‘De kleur
sluit mooi aan bij de bakstenen architectuur in
de omliggende gebouwen. Bovendien zijn de
cortencassettes strak, maar toch levendig, de
kleur verandert in de tijd en met regen. De hele
gevel blijft niet egaal van kleur.’
Ook over de vijfde gevel heeft cepezed
goed nagedacht: ‘Omdat de daken vanuit de
kantoren zichtbaar zijn, hebben we hier ook
aandacht aan besteed. Elke wooneenheid heeft
een eigen installatie en de aan- en afvoeren,
leidingen en zonnepanelen op het dak hebben
we één kleur en zoveel mogelijk in één lijn
geplaatst.’ De installatiekasten bevinden zich
buiten de woonunits op de gang, zodat de
beheerder er altijd bij kan.

Projectgegevens ISH Delft
Locatie: Schermerhornstraat, Delft. Programma:
332 studentenwoningen, kantoren, horeca,
fietsenstalling, gemeenschappelijke ruimte,
wasserette. Opdrachtgever: DUWO. Architect:
cepezed. Interieurarchitect: cepezedinterieur.
Advies constructies: Pieters Bouwtechniek. Advies
installaties: VIAC. Advies bouwfysica, akoestiek en
duurzaamheid: LBP|Sight. Landschapsarchitect:
Buro Lubbers landschapsarchitectuur &
stedenbouw. Hoofdaannemer: Waal Bouw.
Uitvoering staalconstructie: Bentstaal. Gevels:
Leebo. Bouw: 2016-17. Oppervlakte: 14.913 m2.

0m 5m 10m 13

2

1

1

1

1

1

1

1

1

5

5

2

6

3 7
4

4

9

8

3

5

12ArchitectuurNL

06-07-08-09-10-11-12-13_studentenhuisvesting.indd 12 11-06-18 11:18

Gerelateerd