ArchitectuurNL 03 2018 – pag. 24

ArchitectuurNL 03 2018 – pag. 24

Door: | 29-04-2021

David Veldhoen (1957) volgde zijn opleiding aan
de Gerrit Rietveld Academie in zijn geboorteplaats
Amsterdam. Eind jaren zeventig richtte hij samen
met kunstenaar Peter Giele galerie AMOK op.
Veldhoen was en is actief als beeldhouwer en
schilder. Na een lang verblijf in de VS en op Samoa
richtte hij zich tot midden jaren negentig op het
maken van sculpturen die verwijzen naar Pompeï.
Eind jaren negentig groeide zijn belangstelling voor
landschapsinrichting en ontwikkelde hij zich ook
tot omgevingskunstenaar. Recent werk van zijn
hand is het Melarium in Delft (2016), een sculpturaal
houten kunstwerk bedoeld voor bijen, imkers,
wetenschappers en passanten.

David Veldhoen noemt zichzelf beeldhouwer, architectonisch ontwerper
en activist. Hij staat open voor alles wat het leven te bieden heeft – zo
ben ik opgevoed – en pas nadat hij een opdracht krijgt of hij die zichzelf
stelt, gaan de beeldhouwer, ontwerper en activist met elkaar in conclaaf
en ontstaat er een vormentaal waarvan de kunstenaar niet wist dat hij
die in zich had. Hij wijst in dit verband naar het Melarium in Delft (2016).
Dit paviljoen voor bijen, imkers, en natuurliefhebbers vindt hij een goed
voorbeeld van een architectonische invulling van een opdracht voor
kunst in de openbare ruimte. Meer recentelijk, noemt hij het lichtobject
boven de tafel in zijn huiskamer. Wat in de winkels hing was saai,
eenvormig of niet bijzonder genoeg, dus ging hij als ontwerper zelf
aan de slag. Hij begon met schetsen en vormexperimenten in papier-
maché om onderzoekenderwijs uit te komen bij 3D-printen in PLA, een
biologisch afbreekbaar plastic. Wat hem daarbij voor ogen staat, is hoe

je een object ondanks een hightech procedé toch persoonlijkheid en ziel
kunt geven. Meer dan om de creatie van een kunstwerk gaat het daarbij
om de zoektocht en om de vraag of je met inzet van nieuwe technieken,
zoals het CNC-frezen van de massief Accoya houten gevelelementen
van het Melarium, een andere vorm van architectuur kunt initiëren die de
leefomgeving mooier of interessanter maakt.

Wat is de toegevoegde waarde van een beeldend
kunstenaar aan de gebouwde omgeving?
Die zou filosofisch kunnen zijn. Je kunt bijvoorbeeld ideeën uitwerken
over hoe je als beeldend kunstenaar over de samenleving denkt en
kritisch bevragend meedenken over een nieuw programma voor de
stad. Zo heb ik Table Plan (Tafelschikking) voorgesteld, een experiment
als ‘sociale sculptuur’ voor honderd mensen met een basisinkomen
in een specifiek voor de samenstelling van bewoners te ontwerpen
woonblok. Voor dit experiment heb ik bewust samenwerking gezocht
met epidemiologisch psychiater Jim van Os. Hij onderzoekt onder
meer de impact van de ruimtelijke omgeving op ons welbevinden.
Idee voor het experiment is dat als je bewoners van deze enclave een
basisinkomen geeft, zaken als geld verdienen, ecologie, privé versus
gemeenschappelijk samenleven en de huisvestingsvraag in een ander,
minder stressvol daglicht komen te staan.

En die woonexperimenten zijn nodig?
Zeker. Er komt in deze tijd nogal wat op ons af en we zullen andere
keuzes moeten gaan maken. We hebben te maken met een onevenredig
snel vergrijzende samenleving met een ultieme piek rond 2040. Daardoor
zal nagedacht moeten worden over hoe ouderen en jongeren elkaar
straks kunnen ondersteunen en hoe dat ruimtelijk in te passen valt. We
moeten ook keuzes maken waar het gaat om kopen of huren, waar,
voor wie en hoe we sociale huisvesting ontwikkelen en huisvesting voor
studenten en starters. Hoe reageren we op de steeds grotere verschillen
tussen arm en rijk. Je kunt wel doorgaan met de stad in elkaar zetten
zoals we dat altijd gedaan hebben, maar volgens mij is het tijd voor een
pas op de plaats. We zouden een filosofisch debat moeten starten en
fundamenteel nadenken over hoe we vraagstukken waar steden voor
staan, architectonisch kunnen vormgeven. Wat we in de toekomst gaan

24ArchitectuurNL Tekst Peter de Winter Fotografie Martin Wengelaar

22-23-24-25_interview.indd 24 11-06-18 12:12

Gerelateerd