ArchitectuurNL 03 2018 – pag. 33

ArchitectuurNL 03 2018 – pag. 33

Door: | 29-04-2021

Die typisch lichtblauwe kleur heet wet-blue, zegt lichtontwerper Arjen van der Cruijsen. Het is de
kleur die een dierenhuid krijgt nadat die een tijd in een chroombad heeft gelegen, een traditionele
methode om leer te looien. Waalwijk was ooit het centrum van de schoenenindustrie. Elke inwoner
had op de een of andere manier wel met de productie van schoenen te maken: of het nou als boer,
arbeider, schoenmaker of verkoper was. Iedereen in Waalwijk kent de term wet-blue dus ook. In de
regio is de leer/schoenenindustrie ook nu nog volop aanwezig, al is het productiewerk veelal naar
lagelonenlanden verplaatst.

Afstudeerproject
Van het rijke industriële en ambachtelijke verleden rondom de leerverwerkende industrie was
eigenlijk maar weinig zichtbaar in de stad, ontdekte Van der Cruijsen, wiens schoonfamilie uit
Waalwijk komt. Voor zijn afstudeerproject als masterstudent aan de Universidad Politécnica de
Madrid, ontwierp hij een paar jaar geleden een lichtplan voor Waalwijk, geheel geïnspireerd op
wet-blue. Door deze typisch Waalwijkse kleur in te zetten als marketinginstrument heeft de stad
een unique sellingpoint, was zijn standpunt. Inmiddels hebben zowel gemeente als een aantal
ondernemers het project omarmd en duikt de kleur ’s avonds steeds vaker en op verschillende

plekken, op.

Licht versterkt architectuur
Op de gevels van een rij voormalige
schoenmakershuisjes aan de Hooisteeg zijn
projecties te zien van hedendaagse variaties op
een historische foto. De schoenlappershuisjes
zijn tegenwoordig in gebruik als atelier. In het
pand van de Rabobank is ’s avonds een felle
lichtblauwe lichtlijn te zien, die de vorm van
een schoenleest volgt. Een oude stadspoort
wordt binnenkort in het donker bezaaid
met verlicht schoenlappersgereedschap als
hamers en leesten en vanaf de stadskant is het
nieuwe stadskantoor ook lichtblauw verlicht.
De manier waarop dat gebeurt, versterkt het
architectonische beeld. ‘Het is spelen met
contrast. Ik verlicht niet het hele gebouw, dan
is de spanning weg. Ik heb hier gezorgd dat de
horizontale speklagen nu beter zichtbaar zijn
door de manier van aanlichten.’ De verlichting
benadrukt ook de twee gezichten van het
gebouw: sterk vanaf de snelweg, vriendelijk
vanaf de binnenstad.

Lichtroute
Het is de bedoeling dat zich steeds meer
gebouwen/ondernemers bij Wet Blue aan
zullen sluiten, zodat er een serieuze lichtroute
door Waalwijk ontstaat en het licht het verhaal
van de regio vertelt. Het matcht op drie fronten
met de ambities van de gemeente, betoogt
Van der Cruijsen. Economisch: ‘Je zet hier de
unieke geschiedenis in voor de citymarketing
van Waalwijk.’ Ecologisch: ‘Om 24.00 uur gaat

de speciale verlichting uit. Daarmee laat je zien dat je als gemeente nadenkt over duurzaamheid en
energieverbruik, hoe zuinig dit systeem ook is.’ En sociaal: ‘Het stadskantoor werkt zo echt als een
baken.’
Van der Cruijsen is altijd gefascineerd geweest door licht, zegt hij. ‘Als kind maakte ik met batterijen
en fietslampjes al kerstverlichting.’ Na een opleiding in de elektrotechniek en een baan bij Philips

1. De toren van het stadhuis Waalwijk baadt
in Wet Blue licht. 2. Lichtontwerper Arjen van
der Cruijsen. 3. De publieksentree ligt aan
de zuidkant, de rustige Winterdijk. 4. Aan de
noordkant van het stadhuis met de snelweg
Maasroute, is de blauwe toren ’s avonds een
baken.

2

3

4

33 ArchitectuurNL

LICHTONTWERP

Tekst Anka van Voorthuijsen Fotografie Hans van der Ven Photography

32-33-34-35_licht.indd 33 11-06-18 12:29

Gerelateerd