ArchitectuurNL 03 2018 – pag. 38

ArchitectuurNL 03 2018 – pag. 38

Door: | 29-04-2021

‘De vraag is dan vaak of ik een paar concepten in verschillende sferen wil
neerzetten waarna we via een ontwerpschets op het definitieve ontwerp
uitkomen. Het begint dus vooral bij inspiratie en daarna ligt het bij de
architecten in hoeverre zij onze diensten willen implementeren. In het
kader van inspireren geeft Willems tegenwoordig ook vaak lunchlezingen
met het thema Biophilic design of een workshop Mix & Match als een
bureau weer even bijgepraat wil worden over de nieuwste collecties. Het
is vooral deze veelzijdige dynamiek die de baan interessant maakt.’

Aantoonbare winst
Concept designer Willems zegt dat een goed doordacht vloerplan
aantoonbaar winst voor een organisatie of bedrijf kan opleveren.
‘Mensen vergeten vaak hoe belangrijk een vloer is. De vloer is het
grootste oppervlak van de binnenkant van een gebouw en daarmee heel
bepalend voor hoe gebruikers de binnenruimte ervaren. Op het moment
dat je de vloer vergeet en ‘grijs’ invult, kan zelfs het mooiste ontwerp
saai worden. Je kunt uiteraard de vloer als basis gebruiken en met
meubels van alles doen, maar dan nog kan het interessant zijn om met
tapijt in verschillende kleurnuances en texturen een sfeer op te roepen
die de mensen verrast. Zonder overdrijving durf ik te stellen dat een
vloer een gebouw naar een hoger plan kan tillen en dat is iets wat veel
gebouweigenaren zich nog te weinig realiseren.’

Koudwatervrees
In haar dagelijkse praktijk als concept designer komt Lieke Willems nog
veel koudwatervrees tegen bij klanten. ‘Veel mensen weten niet goed
wát ze willen en kiezen dan maar voor wat ze al kennen. Vaak vanuit het
idee dat de achterban toch behoudend is en dat het vloerontwerp niet al
te vernieuwend mag zijn. Het is dus belangrijk dat je als concept designer
veel verschillende inspirerende voorbeelden kunt laten zien.’
Ze legt uit dat je een pand een heel eigen identiteit kunt geven door op
de vloer verschillende kleuren en texturen aan te brengen. ‘De keuzes
die je daarbij maakt, zijn zeer sfeerbepalend. Zo kan je – zelfs zonder
een muur neer te zetten – met vloerbedekking binnen hetzelfde plan de
werkruimtes nadrukkelijk bij de gang betrekken of ze er doelbewust van
afsluiten. Dat geldt ook voor de routing. Die kan je met vloerbedekking
op een heel natuurlijke manier aangeven door gebruik te maken van
wisselende kleurnuances of texturen. En als het om sferen gaat kan je de
vergaderruimte zakelijk maken, het restaurant gastvrij en uitnodigend, de
meetingroom sprankelend en toegankelijk en de werkruimtes rustig.’
Elke sfeer vraagt om zijn eigen kleur en textuur en het is aan mij om aan
te voelen welke collecties daarbij passen. Waar het om gaat, is te komen
tot de juiste mix van shabby of chic, sprankelend of ingetogen, uitbundig
of contemplatief, extravert of juist terughoudend. Aan mij de taak om al
die wensen te vertalen en de klant de juiste productmix te laten zien.’

Tapijt voordat concept
designer Lieke Willems haar
licht erover liet schijnen

Met ander tapijt wist Willems
een heel andere sfeer neer te
zetten.

Tekst Peter de Winter Fotografie Lieke Willems en Rene Mesman

Als je De vloer
‘grijs’ invult
kAn zelfs het
mooiste ontwerp
sAAi worDen

38ArchitectuurNL

36-37-38_vloerinterface.indd 38 11-06-18 10:25

Gerelateerd