ArchitectuurNL 03 2018 – pag. 41

ArchitectuurNL 03 2018 – pag. 41

Door: | 29-04-2021

Zoektocht
naar

moderne
ruïnes

‘Nederland mist plekken waar de ordening is losgelaten. Elke centimeter heeft een

bestemming, die ook nog eens is vastgelegd in regels en besluiten. Er is geen ruimte

voor het onbestemde, voor de ruige natuur die ongebreideld zijn gang kan gaan’, zegt

landschapsarchitect Hannah Schubert (1982). Met haar project Tweede Natuur wil ze

niet alleen natuur meer ruimte geven, ze geeft ook gefaalde gebouwen een tweede

kans. Daarnaast transformeert ze – soms nauwelijks gebruikte – openbare ruimte in

avontuurlijke speellandschappen.

Tweede Natuur van Hannah Schubert

41

PLATFORM

40-41-42-43-44-45_platform.indd 41 11-06-18 10:25

Gerelateerd