ArchitectuurNL 03 2018 – pag. 52

ArchitectuurNL 03 2018 – pag. 52

Door: | 29-04-2021

Masochist
Dat is mooi, maar het ontwerpproces noemt hij een pure lijdensweg. ‘Ik moet pijn lijden als een
masochist. Ontwerper zijn is geen baan maar een levensstijl, ontwerpen is pure opoffering. Het
proces is heftig en laat me niet los.’
Wubben investeert ook veel tijd en kennis in het ontwerpproces; het zelf vervaardigen van
passende machines kost al gauw een jaar. Zijn dubbele studio is dan ook een mini-fabriek vol grote
en kleine lowtech machines als extruders, lasapparaten en ovens. Voor projecten als Pressed
Project, Hammered Bowls, Pressed Ceramic Vases en Globe Project stellen deze machines hem
in staat snel en seriematig objecten te produceren, die toch uniek zijn omdat de hand van de
ontwerper een belangrijke rol speelt.

Wubbenwereld in Leeuwarden
Zijn objecten maken deel uit van museale collecties over de hele wereld. Dit jaar heeft Wubben een
solo-overzichtsexpositie in eigen land. Keramiekmuseum Princessehof in Leeuwarden presenteert
zijn werk van de afgelopen vijf jaar. Samen met een aantal machines en filmpjes zijn de objecten
samengebracht in een sfeervolle opstelling. Zo creëert de ontwerper een ware Wubbenwereld
waarin ook de opmerkelijke porseleinen objecten getiteld Ceramic Current zijn opgenomen.
Tijdens zijn verblijf in Japan zag de ontwerper in een porseleinfabriek in Arita een machine waar
druppeltjes porselein af dropen. Dat inspireerde hem tot de serie objecten die de toewijding en het
geduld van de Japanse cultuur symboliseren. Vazen en schalen waar de druppels vanaf lijken te
zijn gewaaid laten contrasten als rauwheid en elegantie, en ruwe en gladde texturen versmelten.
Bijna net zo als Wubben en porselein zich tot elkaar verhouden. ‘Porselein is verfijnd, ik ben een
rauwdouwer.’

De expositie in het Princessehof duurt tot 25 november 2018 en maakt deel uit van Leeuwarden
Culturele hoofdstad van Europa 2018.

floriswubben.nl

5. Detail keramische Pressed Stool. 6. In een
Japanse porseleinfabriek in Arita zag Floris
Wubben een machine waar druppeltjes porselein
af dropen. Dat inspireerde hem tot de serie vazen
en schalen Ceramic Current, waarin rauwheid en
elegantie, en ruwe en gladde texturen versmelten.
7. Globe project. Ongebakken porseleinen bollen
van keramisch atelier Cor Unum laat Wubben
in een zelfgebouwde installatie ronddraaien,
en verhit de bol met een gasbrander, zodat de
buitenlagen ervan afspringen. 8. Voor de Erosion
Set, eveneens ontwikkeld in samenwerking met
Cor Unum, gebruikt hij dezelfde techniek voor
unieke texturen op de schalen, potten en bekers.
Het resultaat is een elegante vorm gecombineerd
met een rauwe textuur.

5

87

6

52ArchitectuurNL Tekst Viveka van de Vliet i.s.m. Stichting Zetel

50-51-52_design.indd 52 11-06-18 13:48

Gerelateerd