ArchitectuurNL 03 2018 – pag. 7

ArchitectuurNL 03 2018 – pag. 7

Door: | 29-04-2021

De herontwikkeling van het TU-Noordgebied is geïnitieerd door de
TU Delft, studentenhuisvester DUWO en de gemeente Delft. Rond de
millenniumwisseling kwam een groot deel van het gebied in handen van
DUWO. De verouderde gebouwen op het terrein – voor het merendeel
rijksmonument – stonden toen leeg en de ruimte tussen de gebouwen
was geen aantrekkelijk verblijfsgebied. In 2005 vestigde DUWO zich
in het voormalige Geodesiegebouw aan de Kanaalweg 4 en startte de
herontwikkeling van het gebied. Een ontwikkeling die culmineerde in de
opening van het International Student House eind 2017.

Polytechnische School
Om het gebied te begrijpen is een stukje geschiedenis handig. Het
gebied TU-Noord is ontwikkeld aan het einde van de 19e eeuw, toen
de TU – toen nog Polytechnische School – in de binnenstad van Delft
uit haar voegen barstte en ruimte vond aan de zuidkant van de stad,
aan weerszijden van het net aangelegde Rijn-Schiekanaal (1894). Aan
de waterkant werden rond 1900 de eerste grote faculteiten gebouwd
voor Microbiologie, Geodesie, Physica en Elektrotechniek. In de jaren ’10
volgden, iets verder van het kanaal, de instituten voor Mijnbouwkunde,
Scheikunde, Werktuig- en Scheepsbouwkunde en Technische Botanie
met de botanische tuin.
Vanaf de jaren ’50 worden in het gebied ten zuiden van begraafplaats
Jaffa, dus in het huidige TU-gebied, nieuwe onderwijsgebouwen en
laboratoria gebouwd, en met uitzondering van Botanie (inmiddels
omgedoopt tot Biotechnologie) en Mijnbouwkunde verhuizen tot ca.
2000 alle faculteiten naar de nieuwe gebouwen.
De herontwikkeling van de voormalige universiteitsgebouwen ten
noorden van het kanaal tot appartementen en bedrijfsruimte startte al in
de jaren ’90, met als fraai sluitstuk de transformatie van de laboratoria
Werk- en Scheepsbouwkunde door architectenbureau cepezed, die zelf
sinds 2014 in een van de laboratoria is gevestigd.

Start herontwikkeling
De herontwikkeling van het gebied ten zuiden van het Schie-Rijnkanaal
startte in 2005, toen DUWO de Dynamohal van faculteit voor Physica en
Elektrotechniek verkocht aan DP6 architectuurstudio. Deze industriële
hal, gebouwd in 1903 naar ontwerp van rijksbouwmeester Jacobus van
Lokhorst, transformeerde DP6 tot eigen kantoor. Door terughoudendheid
in aanpak en transparante toevoegingen is de openheid en industriële
sfeer van dit gebouw behouden. Inmiddels is DP6 weer terugverhuisd
naar hun oude vestiging aan het Doelenplein 6 in Delft, en verhuren ze
de Dynamohal aan ontwerpbureau Fabrique.
De volgende stap in de herontwikkeling volgde in 2007 met de
gedeeltelijke sloop van het voormalige Laboratorium voor Analytische
Scheikunde – ook bekend als gebouw voor Scheikundige Propedeuse
– aan de Michiel de Ruyterweg/De Vries van Heijstplantsoen, ten
behoeve van 300 studentenwoningen. Het ontwerp van KCAP Architects
& Planners bestaat uit een zeslaagse U-vormige nieuwbouw die het
monumentale deel van het complex uit 1923 (ontwerp rijksbouwmeester
Johannes Vrijman) min of meer omarmen. In 2012 konden de eerste
studenten het complex betrekken.
Hoewel later gestart, konden de studenten hun woningen aan het
Mijnbouwplein 11 al in 2011 betrekken. Het oorspronkelijke ontwerp voor
dit voormalige Laboratorium voor Technische Fysica is van architect
Gerard van Drecht. De bouw is door de crisisjaren onderbroken en
heeft van 1917 tot 1930 geduurd. Dit gebouw is wel geheel behouden
en naar ontwerp van KBnG architecten getransformeerd tot 95
studentenwoningen en 4 bedrijfsruimtes.

Science Centre, Dynamohal en BKCity
Ondertussen vonden twee bijzondere herbestemmingen plaats
met onderwijs- en museale functies: het Science Centre en BKCity.
Mijnbouwkunde was een van de laatste studierichtingen die het gebied
verliet in 2007, om plaats te maken voor het Science Centre, dat in 2010
haar deuren opende aan de Mijnbouwstraat, in het faculteitsgebouw dat
architect Johannes Vrijman in 1912 realiseerde.
Na de brand van het gebouw van Bouwkunde in mei 2008 is deze
faculteit neergestreken in het leegstaande voormalige hoofdgebouw
van de TU. Dit gebouw was in 1917 ontworpen door architect Gerard van
Drecht voor de afdeling Scheikundige Technologie en wordt daarom

1 2

1. Luchtfoto ca 1930 vanuit het noorden. Linksonder is Geodesie nog net
zichtbaar, daarachter de tuin voor één- en tweejarige gewassen, daarachter
Mijnbouwkunde en Rode Scheikunde. Rechts van voor naar achter: Physica
& Elektrotechniek (met rechts dynamohal en ketelhuis), Technische Physica
en Scheikunde Propedeuse. 2. Impressie vanuit ongeveer hetzelfde punt
met huidige bebouwing, het park en het plein.

7 ArchitectuurNL

HERONTWIKKELING

Tekst en fotografie Jacqueline Knudsen

06-07-08-09-10-11-12-13_studentenhuisvesting.indd 7 11-06-18 11:17

Gerelateerd