ArchitectuurNL 03 2018 – pag. 8

ArchitectuurNL 03 2018 – pag. 8

Door: | 29-04-2021

ook wel Rode Scheikunde genoemd. In 1946 verhuisde de faculteit
naar een nieuw gebouw – Gele Scheikunde – even verderop aan de
Julianalaan 136. In 1948 werd het gebouw Rode Scheikunde aangewezen
als nieuw administratief hoofdcentrum van de TU, dat het bijna 60 jaar
is geweest. In 2008 was het gebouw op papier al verkocht aan Fortis
voor herontwikkeling tot appartementen, maar doordat Bouwkunde
ineens zonder huisvesting zat, heeft de TU de koopovereenkomst
ontbonden. Een ontwerpteam van vijf bureaus realiseerde in recordtijd
de transformatie tot BKCity: Braaksma & Roos, Fokkema architecten,
Kossmann de Jong, Octatube en MVRDV.

PhD-woningen en kantoor DUWO
DP6 architectuurstudio kreeg in 2011 opdracht om de voormalige faculteit
van Physica en Elektrotechniek aan de Kanaalweg te transformeren
tot kantoor voor woningcorporatie DUWO en wooneenheden voor
promovendi. Het gebouw staat pal naast de Dynamohal, die bij het
laboratorium hoorde. DUWO waardeerde de wijze waarop DP6 in 2006
de Dynamohal had aangepakt en vertrouwde hen daarom deze complexe
opgave toe. Het rijksmonument dateert uit 1903 en is ontworpen door
rijksbouwmeester Jacobus van Lokhorst in neogotische stijl met glas-in-
loodramen, gewelfde plafonds en hoge ruimtes. Het gebouw verkeerde
in vervallen staat en moest ingrijpend gerestaureerd worden. Onder vele
lagen verf, oude vloerbedekking en verlaagde plafonds bleken prachtige
neogotische kwaliteiten verborgen te liggen.
Projectarchitect Robert Alewijnse van DP6: ‘De monumentale hoofdentree
en de representatieve kant van het gebouw waren gesitueerd aan het
Rijn-Schiekanaal en het lag daarom voor de hand dat hier het kantoor van
DUWO zou komen. Maar omdat de ruimtes in deze vleugel kleiner zijn, en
daarom beter geschikt om te transformeren tot wooneenheden, hebben
we voorgesteld het programma om te draaien. De oude achterzijde is nu
voorzijde van het gebouw geworden, gelegen aan een nieuw stedelijk
plein, dat de verschillende omliggende gebouwen met elkaar verbindt.’
De 47 zelfstandige woningen van het PhD House hebben uitzicht over
het kanaal en daar ook hun entree. De kantoren van DUWO en een
informatiebalie voor internationale studenten zijn grotendeels aan het
plein gesitueerd. De bestaande directeurswoning op de kop van de
Schievleugel is herbestemd als verhuurkantoor.
‘Een grote ingreep was de sloop van het zogenaamde IJzervrije gebouw

aan de zuidkant. Voor elektromagnetische proeven was een ijzervrije
ruimte nodig. Dat gebouwdeel verkeerde in slechte staat, had geen
monumentale status en was moeilijk herbruikbaar. Door dit deel te
slopen is het plein vergroot, een aanwinst voor de openbare ruimte.
De ‘wond’ van deze ingreep hebben we bekleed met cortenstaal.
Dat past mooi bij de kleuren van de monumentale bebouwing. Het is
opmerkelijk dat cepezed voor de gevels van de nieuwbouw van het
ISH ook gekozen heeft voor cortenstaal, maar zover ik weet hebben we
die keuze onafhankelijk van elkaar gemaakt. Voor het overige zijn we
zeer terughoudend geweest bij de ingrepen aan het exterieur. Aan de
westgevel zijn drie bestaande ramen naar beneden uitgezaagd om een
publieksingang voor DUWO te creëren.’
Voor de restauratie van het interieur is zorgvuldig gekeken naar wat
oorspronkelijk en wat later toegevoegd is. ‘Binnenwanden die in een
latere periode zijn geplaatst hebben we verwijderd zodat er grotere
ruimtes ontstonden en het gebouw ruimtelijker is geworden. De
verlaagde plafonds zijn weggehaald zodat de originele troggewelven
zichtbaar werden en de originele terrazzovloeren zijn weer ontbloot en
gerestaureerd. Waar nieuwe doorbraken en scheidingen zijn gemaakt,
hebben we die met donkere stalen kozijnen ingevuld, zodat helder
is wat nieuw is.’ Kleuronderzoek wees uit dat er oorspronkelijk veel
donkere kleuren waren toegepast. ‘Die hebben we niet teruggebracht,
omdat de ruimte te somber zou worden. Wel hebben we hebben we de
originele groene kleur van de staalconstructie teruggebracht.’ Een van de
collegezalen is in oude luister hersteld, er zijn alleen enkele rijen minder
banken, ten gunste van meer beenruimte. De andere zaal wordt gebruikt
als kantine en voor vergaderingen, tentoonstellingen en recepties.
Maar de belangrijkste ingreep is onzichtbaar: Om het gebouw geschikt te
maken voor de kantoor- en woonfunctie, moest er een goede akoestiek

3. Het gebouw van Physica en Elektrotechniek is door DP6 getransformeerd
tot kantoorgebouw van DUWO. De vleugel rechts is verbouwd tot PhD-
house. Geheel rechts de voormalige directeurswoning, verbouwd tot
verhuurkantoor. De openbare ruimte is vergroot en door Buro Lubbers
heringericht als stedelijke ruimte. 4. Kantoor DUWO, tegen de wond, die de
sloop van het IJzervrije gebouw sloeg, is een pleister in cortenstaal geplakt.
Geheel links is de dynamohal net zichtbaar, die DP6 in 2005 kocht en
verbouwde. De fietsenrekken op de voorgrond zijn tijdelijk.

3

8ArchitectuurNL

06-07-08-09-10-11-12-13_studentenhuisvesting.indd 8 11-06-18 11:18

Gerelateerd