ArchitectuurNL 03 2019 – pag. 22

ArchitectuurNL 03 2019 – pag. 22

Door: | 29-04-2021

5. Centraal in het nieuwe kantoor van
Designbureau VanBerlo is een hoog atrium met
daaromheen alle werkruimtes. Een grote houten
trap doet dienst als tribune. 6. De receptiebalie
bestaat uit stalen balken die bij de tribune uit
het atrium zijn gezaagd. De lichtarmaturen
zijn gemaakt van originele Philips TL balken,
bevestigd rond een kern met ledverlichting. 7.
In het 5 meter brede middendeel hangen op 28
meter hoogte enorme betonnen kolenstortkokers,
waarin nu ook kantoorruimte zit. 8. Centrale vide
met lichtstraat, waardoor veel licht binnenvalt
en je de hoogbouw kunt zien. 9. Om ontmoeting
tussen bedrijven te stimuleren zijn de wanden
rond de vide zo transparant mogelijk gehouden
• Foto’s Tycho Merijn i.o.v. Atelier Van Berlo.

Bever Architecten). Er is aanvankelijk geen
programma van eisen en initiatiefnemer
VanBerlo, opdrachtgever Geva en de drie
architecten onderzoeken gezamenlijk hoe hun
visie verwezenlijkt kan worden. Analyse van
soortgelijke projecten, historisch onderzoek,
workshops en brainstormsessies resulteren in
een programma, waarin een gedeelde centrale
ruimte de kern van zowel het concept als het
gebouw moest worden.
Janne van Berlo: ‘Ruggengraat van ons ontwerp
is de centrale vide met een 50 meter lange
lichtstraat, waardoor veel licht binnenvalt en je
de hoogbouw kunt zien. De lichtstraat brengt
levendigheid in de voorheen donkere kern en
zet de zware betonstructuren in de spotlights.’
Rond de vide zijn diverse ontmoetingsplekken,
er is ruimte voor exposities en evenementen
zoals de Dutch Design Week en er is een
koffiebar en een restaurant. Hier kunnen
mensen uit verschillende disciplines elkaar
ontmoeten en inspireren. De ruwe betonnen
constructie en de stalen hijsbalken geven
de centrale open ruimte een ruig industrieel
karakter. De bekistingsstructuur en oude
verflagen zijn intact gebleven, alleen grote
beschadigingen zijn hersteld of vervangen.

Transparantie
Janne van Berlo: ‘Om ontmoeting tussen
bedrijven te stimuleren zijn de wanden rond
de vide zo transparant mogelijk gehouden.
Bij de vergaderkamers van Designbureau
VanBerlo hebben we toch ook dichte vlakken
naar de vide gemaakt. Hiertegen hangen in de
kamers videoschermen. VanBerlo wil enerzijds
openheid en uitwisseling, maar anderzijds geen
inkijk op soms nog geheime ontwerpen.
De recente vijfde fase voltooit het ontwerp
van architect C. Last uit 1953. Margriet
Eugelink: ‘Het oorspronkelijke ontwerp was
symmetrisch. De laatste stramienen zijn nooit
op volle hoogte gebouwd omdat dit tijdens de
ingebruikname niet meer nodig bleek voor het
opwekken van energie. Geïnspireerd door de
originele tekeningen hebben we deze twee
stramienen nu alsnog voltooid in de vorm van
een open stalen structuur met een verticale
buitentuin.’ Hierin zijn terrassen, een glazen
lift en noodtrappen aangebracht. Deze stalen
uitbouw volgt in contouren en ritmiek het
originele ontwerp. Stefan de Bever vult aan:
‘Aan de noordwestkant wordt de symmetrie
voltooid door een moderne uitbouw met strak
gedetailleerde puien in aluminium en glas. De
kantoren hebben hier een geweldig uitzicht.’

Extra vloeren
De overige ingrepen zijn subtiel gehouden
om het originele industriële karakter te
behouden en versterken. Zo zijn de gevels
van de laagbouw voorzien van isolatie, nieuw
metselwerk en gedeeltelijk nieuwe kozijnen
met bijna onzichtbaar weggewerkte profielen.
Op andere plekken zijn de stalen ramen
gehandhaafd, zoals op de tweede verdieping
van de turbinehal en de vijfde verdieping van
het ketelhuis.
Op verschillende plaatsen zijn bestaande stalen
en betonnen kolommen gebruikt om nieuwe
betonvloeren te dragen. De turbinehal aan de
zuidzijde heeft nu drie lagen, het voormalige
ketelhuis aan de noordzijde vijf lagen en het
smalle middendeel telt nu acht lagen. In het 5
meter brede middendeel hangen op 28 meter
hoogte enorme betonnen kolenstortkokers.
Door toevoeging van betonnen vloerschijven,
die meteen ook de stabiliteit van de constructie
versterken, en nieuwe sparingen voor licht en
verkeer, zijn de trechters nu verbonden tot een
kantoorruimte.
Seven Steps to Heaven gebruikt de laag
daarboven, de 7e verdieping, voor indoor
farming 2.0: hier worden kruiden gekweekt
onder paars ledlicht en een constante warme
luchtstroom.
Bij de renovatie was er ook veel aandacht voor
duurzaamheid. Door HR + -glas, zonnepanelen,
nieuw geïsoleerde wanden en daken heeft het
gebouw nu een A+ energielabel.
In 2018 namen de eerste innovatieve creatieve
bedrijven hun intrek in het gebouw, begin 2019
zijn alle ruimtes verhuurd.

Interieur designbureau VanBerlo
Janne van Berlo heeft ook het interieur
ontworpen van Designbureau VanBerlo. ‘Een
erg leuke opdracht, want via mijn vader ken ik
het bureau natuurlijk heel goed. Uitdaging is
om ruimtes te ontwerpen die precies passen bij
de ideeën en werkwijze van VanBerlo.’ Centraal
in het nieuwe kantoor (2300 m2) is een twee
verdiepingen hoog atrium, met daaromheen

alle werkruimtes, bijna allemaal met glazen
wanden. Hier worden bezoekers ontvangen
en wordt dagelijks gezamenlijk geluncht. Een
grote houten trap doet dienst als tribune bij
presentaties en evenementen, zoals voor de
tv-opnames van De Toekomstbouwers, tijdens
de DDW 2018. De receptiebalie bestaat uit
stalen balken die bij de tribune uit het atrium
zijn gezaagd. Nog een verwijzing naar het
industriële verleden zijn de lichtarmaturen in
de receptie, gemaakt van originele Philips TL
balken, bevestigd rond een ronde kern met
ledverlichting.

Innovatie District
Strijp-T wordt nu als Innovatie District verder
ontwikkeld. TQ, het gebouw direct achter
TR, zal ruimte bieden aan innovatieve
productiebedrijven die meer ruimte nodig
hebben. Met een oude luchtbrug wordt TQ
met TR verbonden. Het is de bedoeling dat
de nog in gebruik zijnde energiecentrale ten
westen van TR verkleind wordt. In gebouw TR
komt dan ook aan de westzijde een entree, die
aansluit op de centrale binnenstraat, en beter
bereikbaar is vanaf Strijp-S.

Projectgegevens
Locatie: Zwaanstraat 31, Strijp T Eindhoven. Programma: Hergebruik energiecentrale tot
bedrijfsverzamelgebouw. Opdrachtgever: Geva Vastgoed, Best. Architect: Atelier van Berlo Rotterdam,
Eugelink Architectuur Eindhoven en De Bever Architecten Eindhoven. Projectarchitecten: Janne van
Berlo, Margriet Eugelink, Stefan de Bever. Interieurarchitect: Atelier van Berlo, Rotterdam. Adviseur
constructie: Van de Laar, Eindhoven. Adviseur installaties: Kemtec, Budel – Verwij Elektrotechniek,
Eindhoven. Adviseur brandveiligheid: Peutz, Zoetermeer. Aannemer: GeVa Vastgoed, Best.
Gevelsysteem: Reynaers Aluminium. Bruto vloeroppervlakte: 11.000 m2. Oplevering: 2018.

22ArchitectuurNL Tekst Jacqueline Knudsen Fotografie Tycho Merijn

20-21-22-23_gebouwtreindhoven.indd 22 06-06-19 10:13

Gerelateerd