ArchitectuurNL 03 2019 – pag. 31

ArchitectuurNL 03 2019 – pag. 31

Door: | 29-04-2021

12. Nieuwbouw IKEC Hoorn. Studio MAKS
ontwerpt een helder systeem van middelgrote
volumes met overal toegang tot groene
buitenruimtes. 13. De drie ontwerpen voor IKEC
tonen duidelijk de werkwijze van Mevrouw Meijer:
een ruimtelijke opgave verkennen aan de hand
van markant verschillende oplossingsrichtingen.
Ook de overige invulling van het gebied is
aangegeven: een woonfunctie (onderaan) en
een sportterrein (groen). KRFT krijgt opdracht

om het ontwerp te maken. 14. KRFT ontwerpt
een huiselijke, kleinschalige school, afgestemd
op de menselijke maat. Het bouwprogramma is
opgeknipt in een serie paviljoens, met daartussen
veel buitenruimtes. 15. Studio Selva ontwerpt
één compact gebouw met de sporthal als hart,
omgeven door een ‘rots’ met daaromheen
de speelleerpleinen. De domeinen zijn
ondergebracht in vleugels aan de buitenzijde.

15

14

wordt.’ Daarom wordt ook de gevel van de
oudbouw gekeimd en worden de dakranden
overgeschilderd in een grijsbruine tint, die past
bij de aanbouw.

Vmbo en mbo-scholen
Na de kleinschalige verbouwing in 2017 van
basisschool De Piramide door architect Serge
Schoemaker, ook in Haarlem Schalkwijk (afb
9-11), is de Molenwiek het tweede project dat
onder regie van Mevrouw Meijer is uitgevoerd.
Maar de afgelopen tien jaar heeft de stichting
meer bereikt. Kempinga heeft inmiddels met
46 architecten gewerkt, die op deze manier
hun eerste stappen in de scholenbouw hebben
gezet. Van het primair onderwijs heeft ze
haar werkveld uit weten te breiden naar het
voortgezet onderwijs, en ze doet momenteel
twee nieuwbouwonderzoeken. In Utrecht is
ze betrokken bij de renovatie van Nimeto, een
mbo-vakschool, waarvoor architect Maarten van
Kesteren het ontwerp maakt (afb 8).
’Naast verduurzaming van schoolgebouwen
is het techniekonderwijs een actuele grote
opgave waar we verder mee gaan. De overheid
wil daarin investeren en stelt 100 miljoen euro
beschikbaar. Wij denken dat gebouwen en
hun plek in de stad kunnen bijdragen aan de
herwaardering van het maakonderwijs. Tijdens
de wederopbouwperiode werden er prachtige
ambachtsscholen gebouwd – denk aan het
gebouw aan de Amsterdamse Wibautstraat
waar nu het Cygnus gymnasium zit. Nu zitten
vmbo- en mbo-scholen veelal aan de randen
van de stad, losgezongen van het alledaagse
leven. Wij denken dat je techniekonderwijs juist
in markante bestaande panden moet plaatsen,
en het zo de plek teruggeven die het verdient.’
Maar dan moeten we wel beseffen dat het
gaat om bijzondere gebouwen. ‘Daarom
organiseren we voordat we beginnen met het
ontwerpend onderzoek eerst een feestelijke
bijeenkomst waar ieder z’n verhaal doet: de
directie, de leerlingen, de stedenbouwkundige
over op handen zijnde plannen voor de buurt,
en bureau monumenten over de geschiedenis
van school en de wijk. Toen ze de foto’s zagen
en de oorspronkelijke visie achter het ontwerp
hoorden, ging bij Nimeto de knop om, ik zag ze
denken: wauw, is dat onze school? Er ontstaat
trots, en daarmee de wil om het gebouw te
behouden voor de toekomst.’

31 ArchitectuurNL

26-27-28-29-30-31_mevrouwmeijer.indd 31 06-06-19 10:14

Gerelateerd