ArchitectuurNL 03 2019 – pag. 35

ArchitectuurNL 03 2019 – pag. 35

Door: | 29-04-2021

Ideeën
moeten
werken

De nieuwbouw tegenover zijn oude huis vindt hij stedenbouwkundig gezien hopeloos en

zijn rol als architect is de afgelopen veertig jaar nauwelijks veranderd. Maar somber over

het vak is hij niet. De toekomst voor jonge architecten wordt volgens hem supergaaf.

Althans, als het aankomend talent voorbeelden zoekt die werken, bestudeert waarom

ze werken en zo nodig kopieert naar eigen werk. Want waar het om gaat, is dat ideeën

werken. Architect John Körmeling is de 37e kandidaat in de interviewestafette.

Onorthodoxe interventies van John Körmeling

35

IntervIew

34-35-36-37-38-39_interviewjohnkormeling.indd 35 07-06-19 09:00

Gerelateerd