ArchitectuurNL 03 2019 – pag. 42

ArchitectuurNL 03 2019 – pag. 42

Door: | 29-04-2021

‘Een toekomstbeeld dat je niet kunt

waarmaken, is een gratuit verhaal’, zegt

stedenbouwkundige Rients Dijkstra,

die samen met partners Emile Revier

en Han Dijk het – pas gefuseerde –

bureau PosadMaxwan leidt. Maar

hoe breng je in de huidige complexe

ruimtelijk-maatschappelijke context een

grootscheepse stedenbouwkundige visie

in de praktijk? Hun geheime wapen:

strategisch ontwerpen.

Posad-
Maxwan:
‘Make
Space
Great
Again’

3

2

1

42

STEDENBOUW

42-43-44-45-46-47_stedenbouwposadmaxwan.indd 42 06-06-19 10:15

Gerelateerd