ArchitectuurNL 03 2019 – pag. 44

ArchitectuurNL 03 2019 – pag. 44

Door: | 29-04-2021

Brede blik
Nu er sprake is van niet één, maar een handvol transformaties, die
spelen op verschillende schaalniveaus, is breed en strategisch denken
over de stad steeds belangrijker. De blik moet voorbij de G4, voorbij
de grenzen tussen beroepsgroepen. Het masterplan voor Leidsche
Rijn is een voorbeeld. ‘Wij zijn het gevecht aangegaan met de mensen
van Rijkswaterstaat, die vonden dat alleen zíj over snelwegen mochten
praten’, vertelde Dijkstra in een eerder interview. ‘Hun sectorale plannen
voor verbreding van de A2, met geluidsschermen erlangs, zouden de
nieuwe stad voor 100.000 mensen en de stad Utrecht van elkaar hebben
gescheiden. Het plan heeft voorkomen dat het een satellietstad werd aan
de andere kant van ‘de Muur’. Daarbij gaat het om manieren vinden om in
gesprek te komen met wegenbouwers, manieren om hen te overtuigen
dat je geen bedreiging bent, maar nieuwe kansen brengt.’
De complexiteit van stedelijke opgaven vraagt ook om een kritische
blik, vervolgt Revier. ‘Een aantal jaar geleden kregen wij de vraag om
een ondergrondse parkeergarage bij station Leidschendam-Voorburg
te implementeren. Onze eerste vraag was: waarom? Moet het ‘blik van
de straat’? Wij vonden dat het beschikbare budget beter ingezet kon
worden om de stationsomgeving te verbeteren. We hebben een ander –
strategisch – voorstel gemaakt, en kregen opdracht om voor het zelfde
budget als de parkeergarage het hele gebied aan te pakken; zo hebben
we en betere openbare ruimte gecreëerd, terwijl het aantal reizigers
is gestegen.’ Dijkstra: ‘Natuurlijk luisteren we allereerst goed, maar we
stellen ook vragen, doen extra onderzoek; we zijn een gesprekspartner.
Waarbij de uitkomst – als het goed is – iets is wat je niet had kunnen
dromen.’

Verdichten
Hij benadrukt nogmaals dat ‘het ontwerpen aan de toekomst van de
stad niet hetzelfde is als het maken van de toekomstige stad’. Daarmee
schaart hij zich achter het motto van de IABR 2018-2020, The Missing
Link, over de vraag wat nodig is om, met alle kennis die we inmiddels
in huis hebben, het klimaatprobleem te tackelen. Revier: ‘Dat is waar
al ons werk uit bestaat. Je ziet de afgelopen jaren waterpleinen
en luchtbruggen die stedelijke thema’s aankaarten, er zijn nieuwe
technieken. Onze missie is om van leuke en inspirerende projecten de
sprong naar een energieneutrale stad te maken. En dat bereik je niet

door honderd keer een pilotproject te kopiëren. Het meest ingewikkelde
– dat is de grote trendbreuk met de vorige eeuw – is dat er grenzen
rond de stad getekend zijn. In het verleden maakten we een stuk
stad met een masterplan in een weiland, nu moet je dat masterplan
óver de stad heen leggen. De grootste woningbouwopgave van Den
Haag moet hiernaast gaan plaats vinden’, wijst hij naar buiten, op het
gebied langs het spoor richting station Den Haag Centraal. En in de
Binckhorst, aan de andere kant; voor dat gebied maakte PosadMaxwan
een typologische ontwikkelingsvisie, die als ruimtelijk kader dient voor
verdere ontwikkelingen in het gebied. Het bureau heeft ‘spelregels’
geformuleerd voor de beeldkwaliteit van de verschillende deelgebieden,
de gewenste voorzieningen en zogenoemde gebiedspaspoorten, voor
stedenbouwkundige uitwerking op een kleinere schaal.

Poëzie
Tien jaar geleden maakte Dijkstra het masterplan voor de
stationsomgeving van Rotterdam Centraal, waarvan hij nu supervisor
is. Wat is het geheim van deze vooralsnog succesvolle stedelijke
transformatie? ‘We hadden gesprekken met verkeerskundigen over de
belangrijkste aspecten van duurzaamheid. Hun vraag was: hoe kun je
mensen verleiden om met het openbaar vervoer te reizen; dat is immers
heel duurzaam. Maar vlakbij een station wonen is ook energetisch en
economisch duurzaam! Ons advies was dus simpel: zullen we niet veel
meer verdichten dan jullie van plan waren? In Rotterdam is dat nog steeds

5. De Binckhorst is een dynamisch gebied met veel potentie om een centrale
plek in Den Haag te worden en het stedelijk weefsel te verrijken met nieuwe
woon- en werkmilieus. Een aanzienlijk deel van de geplande woningen van
de stad wordt in dit gebied gerealiseerd. PosadMaxwan werkt sinds 2016
voor en met de gemeente Den Haag aan de stedenbouwkundige kaders
en de gebiedsaanpak van de Binckhorst. 6 en 7. Rotterdam Central District.
Stedenbouwkundig masterplan van PosadMaxwan voor de ontwikkeling van
de stationsomgeving (20 ha) tot een goed verbonden, levendig deel van het
centrum. Beeldkwaliteitsplan én het ontwerp voor het busstation is van de
hand van PosadMaxwan. Rients Dijkstra is aangesteld als supervisor voor de
kavelontwikkelingen (programma en architectuur) en de openbare ruimte
• Foto 6 Filip Dujardin.

5

44ArchitectuurNL

42-43-44-45-46-47_stedenbouwposadmaxwan.indd 44 06-06-19 10:15

Gerelateerd