ArchitectuurNL 03 2019 – pag. 55

ArchitectuurNL 03 2019 – pag. 55

Door: | 29-04-2021

in kaart te krijgen, werkte Schoenmakers bij een ontwikkelingsbedrijf.
‘Hoe denken die mannen in pakken? Of alleen al weten hoe je zo’n
complexe spreadsheet in één oogopslag moet lezen. Heel nuttig. Maar
na een half jaar was ik het zat.’ Deze voorgeschiedenis wekt de suggestie
van een zakelijk bureau dat snel en hard aan weg wil timmeren met
gelikte gebouwen. Zo oogt ook de website koel en afstandelijk. ‘Maar’,
zegt Schoenmakers, ‘wij zien onszelf eerder als een activistisch bureau.
Om daadwerkelijk te kunnen bijdragen aan een verbeterd leef- of
werkklimaat moet je als architect meer doen dan alleen bouwen. Ook
moet je niet alleen rekening houden met de directe gebruikers maar juist
ook met de omwonenden voor een goede inbedding en het behoud
van de verschillende programmatische ecosystemen waaruit een stad
bestaat.’

Favoriet historisch gebouw? Villa Müller, Adolf Loos.
Favoriet hedendaags gebouw? Kunsthal, OMA.
Favoriet Nederlands gebouw? Paviljoen van Aldo van Eyck in Kröller-
Müller Museum.
Favoriete architect? Architecten als Cedric Price, Rayner Banham, Yona
Friedman, Lina Bo Bardi, door de manier waarop zij stedelijke parameters
onderzoeken, gericht op flexibiliteit in programma en opwaarderen van
ruimtelijke programmatische kwaliteit. Architecten als Adolf Loos, Alvar
Aalto, Carlo Scarpa, Eileen Grey, door hun gevoel voor harmonie van
materialiteit en vorm.
Favoriete hedendaagse architect? We hebben veel sympathie voor de
werkstijl en methodiek van Assemble Studio.
Favoriete Nederlandse architect? Rem Koolhaas. Wordt tegenwoordig
vaak negatief weggezet, maar als denker over de stad en de toekomstige
omgeving van de mens extreem scherp.

Wanneer niet in Nederland, vanuit welk land zouden jullie dan willen
werken? Ieder land, iedere cultuur, bekend of onbekend kan ons
mateloos inspireren en intrigeren.
Wat zou je nooit ontwerpen? Voor elk type gebouw of omgeving valt iets
te zeggen, mits de intrinsieke redenen correct zijn. De opdrachtgever is
in die zin meer bepalend of we iets zouden willen ontwerpen, dan het
gevraagde programma of locatie.
Wat irriteert je het meest in het vak? Oppervlakkigheid en kortzichtigheid.
Wat is je droomopdracht? De wereld verbeteren.
Belangrijkste inspiratiebron buiten architectuur? Mensen die in staat zijn
hun werk aan grotere idealen, diepere waarden en maatschappelijke
vraagstukken te koppelen. Dit loopt uiteen van chefs als René Redzepi en
Billy Wagner, een ‘curator’ Seth Siegelaub, jonge kunstenaar Ricardo van
Eyk, regisseur Yorgos Lanthimos.
Meest waardevolle advies ooit? Luister. Doe. Luister.

9

7 en 8. Old Scuola, een pizzastation in Rotterdam waar terrazzo bar-
elementen het epicentrum vormen van de industriële keuken. IWT heeft een
ruimtelijke machine ontworpen, een samenspel tussen de ondersteunende
strip, de bar-elementen en het akoestische landschap. Met op maat
gemaakte akoestische schotten en verstelbare frames met geïntegreerde
verlichting aan het plafond. Eettafels markeren de meer afgelegen gebieden
onder en boven de mezzanine en worden omsloten door gordijnen die met
visuele transparantie spelen • Foto’s Pim Top. 9. Old Scuola Transformer,
een flexibel en mobiel paviljoen dat kan worden ingezet voor grootschalige
catering.

55 ArchitectuurNL

50-51-52-53-54-55_platform.indd 55 06-06-19 10:17

Gerelateerd