ArchitectuurNL 03 2019 – pag. 65

ArchitectuurNL 03 2019 – pag. 65

Door: | 29-04-2021

IK VERDIEN WAT IK HEB

IK BEN BELASTINGBETALER

IK MAAK GOEDE KEUZES

IK BEN ONAFHANKELI JK

IK HOUD VAN WAT IK DOE

IK BEN EEN LEVENSKUNSTENAAR

IK LEER CONTINU

IK HEB EEN BI JZONDER VERHAAL

J I J DOET NIET WAARVAN JE HOUD

JI J DOET HET VOOR HET GELD

JI J WERKT NIET HARD

JI J BENT EEN UITKERINGSTREKKER

J I J MAAKT SLECHTE KEUZES

J I J VOELT JE NIET VERANTWOORDELI JK

IK BEN MI JN GENEN

IK BEHEER MI JN ERFENIS

IK HEB RECHTEN

JI J MOET VERZORGD WORDEN

JI J BENT MOREEL MINDER

J I J BENT ER OM MIJ TE DIENEN

JI J WEET WAT JE WIL

J I J DOET ALLEEN MAAR INTERESSANT

JI J HEBT VEEL TALENT

JI J BENT AUTHENTIEK

J I J VERDIENT MEER

J I J HEBT EEN BETER LEVEN

JI J HEBT MEER OMDAT IK MINDER KRI JG

J I J BENT SLIMMER DAN IK

J I J HEBT BETER BLOED

JI J WIL MI J UITROEIEN

IK DOE GENERIEK WERK

MIJN WERK IS NIET UITDAGEND

IK DOE NIET WAT IK ECHT ZOU WILLEN DOEN

IK VERDIEN TE WEINIG

IK BEN VERVANGBAAR

IK HEB WEINIG TE KIEZEN

IK BEN AFHANKELI JK

MI JN AFKOMST IS MINDER WAARD

IK HEB NIET DE JUISTE PAPIEREN

IK HEB PLICHTEN

IK BEN GEMARGINALISEERD

HOMO ROMANTICUS
DE BETEKENISZOEKENDE MENS

HOOG ZELFBEELDPERCEPTIE PERCEPTIE

PERCEPTIE PERCEPTIE

PERCEPTIE PERCEPTIE

ZELFBEELD

ZELFBEELD

LAAG

HOOG LAAG

HOOG LAAG

HOMO ECONOMICUS
DE GEWIN ZOEKENDE MENS

HOMO NOBILES
DE BEVOORRECHTE MENS

DRIE MENSBEELDEN
WORLD TREE MODEL — SOCIALE STATUS

62-63-64-65-66_monnik.indd 65 06-06-19 10:18

Gerelateerd