ArchitectuurNL 03 2019 – pag. 66

ArchitectuurNL 03 2019 – pag. 66

Door: | 29-04-2021

WERK

HOE

IK HEB

BOE
KDR

UK

KUN
ST

VOL
KS

SOE
VER

EINI
TEIT


STO
OM

MAC
HINE

NAT
IE

STAA
T

VER
BRA

NDIN
GS

MOT
OR

VER
ZOR

GING
S

STAA
T

THUISKOMEN

1648
VREDE VAN MUNSTER

MACHTSCENTRUM: AMSTERDAM

1522
GODSDIENSTOORLOGEN

1780s
FRANSE & AMERIKAANSE

REVOLUTIE

1939
TWEEDE WERELDOORLOG

2010s
POPULISME

UN
IVER

SELE

MAC
HINE

FRAG
MENT

AT IE
& AB

STRA
CT IE

HEL I
NG &

VER
BIND

ING

FRAG
MENT

AT IE
& AB

STRA
CT IE

HEL I
NG &

VER
BIND

ING

HEL I
NG &

VER
BIND

ING

1848
REVOLUTIEJAAR
MACHTSCENTRUM: LONDEN

1945
EINDE TWEEDE WERELDOORLOG

MACHTSCENTRUM: NEW YORK

WAAROM

IK BEN
P

RO
D

U
C

T
IE

G
RO

EI
IK

H
EB


EIG

EN
D

O
M

BE
SC

H
ER

M
IN

G

IK H
EB TO

EG
A

N
G

• EIG

EN
SCHAP

V
ER

D
EL

IN
G

IK
B

EN

EIG
EN

H
EID

K
U

N

ST
MA

TIGE SCHAARST
E

OV
ERVLOED

SCHAARST
E

FRAG
MENT

AT IE
& AB

STRA
CT IE

FRAG
MENT

AT IE
& AB

STRA
CT IE

Rol architecten
‘Die benadering’, waarschuwt Monnik, ‘is ook
voor architecten van belang. We leven feitelijk
in een zelf bedachte wereld. Alles om ons
heen is door onszelf gemaakt. Daarin is steeds
minder plaats voor meer natuurlijke, laat staan
mystieke, fenomenen. Veel kinderen die nu
opgroeien zullen nooit weten dat het mogelijk
is om een boek te lezen bij het licht van de
sterren. Echte natuur, toeval, teruggeworpen
zijn op de basics van het mensdom – al die
ervaringen zijn weg-ontworpen. Dat zal in
de toekomst, waarin bijvoorbeeld digital
twins een steeds grotere rol gaan spelen in
rekenmodellen, alleen maar erger worden.’

Zouden architecten dan niet bij uitstek een
rol kunnen spelen in het opnieuw ruimte laten
aan het natuurlijke als tegenhanger van het
geconstrueerde? ‘Waar het om gaat, is dat
we ons meer bewust zijn van voor wie we
ontwerpen. Welk wereldbeeld ligt hieraan ten
grondslag? De modernistische traditie waarin
het architectenvak nog steeds staat, beweegt
zich binnen de polariteiten van cultuur versus
natuur. Maar de polariteit zou levende versus
dode materie moeten zijn. Architecten zouden
zich meer kunnen richten op het huisvesten
van al het leven, dus de hele biosfeer. Mensen,
dieren, planten, hygiënisch, mossig, rommelig.’
Dus architecten opgelet. Het post-antropoceen
is aanstaande, en dat omvat meer, veel meer,
dan menselijke behoeften alleen.

Het World Tree Model van Studio Monnik duidt
de Westerse moderniteit als een groeicultuur
die wordt gedreven door een dialectiek tussen
de politiek van werk (blauw) en de politiek van
behoren (rood).

66ArchitectuurNL

62-63-64-65-66_monnik.indd 66 06-06-19 10:18

Gerelateerd