ArchitectuurNL 03 2019 – pag. 75

ArchitectuurNL 03 2019 – pag. 75

Door: | 29-04-2021

Carte blanche voor het ontwerp
Startblok Elzenhagen was niet de eerste
samenwerking tussen Jan Snel en RoosRos
Architecten. Mark Boschman: ‘We kennen de
producten van Jan Snel erg goed. We zijn dan
ook goed op de hoogte van wat er wel en niet
kan bij modulair bouwen. Met name daarom
kregen we van Jan Snel een carte blanche
voor het ontwerp van Startblok Elzenhagen.
Natuurlijk was er wel regelmatig overleg met
Jan Snel, vooral over de uitvoerbaarheid en
het voldoen aan alle regelgeving. Dat vraagt
natuurlijk wel enige flexibiliteit van ons, maar
is tevens een belangrijke vereiste om snel en
efficiënt te werken. De doorlooptijd van een
project als dit is immers enorm snel.’

Energieneutraal
RoosRos Architecten hield zich bij het
ontwerp ook bezig met zaken als de lichtinval
in het gebouw. Zodoende blijft de vraag
naar elektriciteit laag, wat past binnen de
duurzame gedachte van Startblok Elzenhagen.
Niet alleen het daglicht zorgt ervoor dat de
elektriciteitsvraag van de gebouwen laag blijft.
Harry van Zandwijk, CEO van Jan Snel vertelt:
‘De jongerenwoningen hebben het energielabel
BENG, Bijna Energie Neutraal Gebouwd.
Daartoe zijn de nieuwste technieken gebruikt.
Vloerverwarming verwarmt de woningen in
de winter en werkt als koeling in de zomer. De
woningen zijn gasloos, hebben een warmte-
koude opslaginstallatie waarbij de warmte uit
de grond wordt gehaald. De warmtepompen
werken op stroom uit zonnepanelen en er is
goede isolerende gevelbekleding ingezet. Het

energieverbruik van het gebouw zelf komt dicht
bij het nulpunt.’

Modulaire én circulaire bouw
De gestapelde prefab units blijven tien jaar
staan en zijn daarna herbruikbaar. ‘Dit past
binnen de duurzame ambitie van Jan Snel
voor de komende jaren’, vervolgt Harry
van Zandwijk. ‘Onze gebouwen worden
geproduceerd en voorbereid in de fabriek,
met eigen vervoer geplaatst op locatie en na
gebruik weer gedemonteerd en hergebruikt
op een andere plek. Volledig flexibel en
verplaatsbaar, geen probleem!’
Deze circulaire gedachte was ook voor
RoosRos Architecten een belangrijk
aandachtspunt. Mark Boschman: ‘We hebben
niet alleen voor hout gekozen omdat dit een
natuurlijke en vriendelijke uitstraling heeft, maar
ook om de praktische reden dat het een relatief
licht materiaal is.’
Startblok Elzenhagen is semi-permanente
bouw. Na 10 jaar wordt beslist wat er met
de gebouwen wordt gedaan. Natuurlijk is
het mogelijk om deze gebouwen langer te
laten staan. Als hier geen behoefte aan is,
dan worden de gebouwen simpelweg weer
weggehaald. ‘Het is dan ook een belangrijke eis
om niet met al te zware materialen te werken,
omdat de units makkelijk weg te takelen
moeten zijn’, vervolgt Mark Boschman. Wat er
vervolgens met de gebouwen wordt gedaan,
hangt af van waar op dat moment behoefte aan
is. Zo kan zelfs de functie van de gebouwen
veranderen: van jongerenwoningen naar een
seniorenwoning, school of zelfs kantoor.

Modulaire bouw als oplossing voor
de toekomst
De gehele wooncampus werd opgebouwd op
basis van gestapelde woonunits die voldoen
aan de hoge BENG-eisen van permanente
bouw. Daarmee is Startblok Elzenhagen een
mooi voorbeeld van wat Jan Snel kan realiseren
op het gebied van duurzaam wonen voor
woningcorporaties. Mark Boschman vertelt:
‘Modulair bouwen is een wijze van bouwen
en denken die opdrachtgevers en architecten
veel vaker zouden moeten toepassen. De
focus ligt nu te veel op continu en permanent
bouwen. We zouden vaker moeten kijken
naar een manier van bouwen die tevens
toekomstbestendig is.’

Mark Boschman vervolgt: ‘Modulaire bouw is
erg interessant om in te zetten voor een acuut
probleem. Hiermee maak je het verschil in de
vastzittende woningmarkt, waar we ons op dit
moment in begeven. Zeker in Amsterdam waar
het woningtekort nijpend is. Met modulaire
gebouwen maak je iets wat aanpasbaar en
demontabel is, waardoor gebouwen eenvoudig
elders opnieuw te gebruiken zijn. Het is mooi
om te zien dat dit bij deze producten en wijze
van bouwen van Jan Snel kan. Kortom: er
liggen enorm veel kansen. Jan Snel en RoosRos
Architecten hebben met deze energiezuinige
woonblokken bewezen dat modulaire bouw
een uitkomst is om op heel korte termijn het
verschil te maken in de krappe woningmarkt.’

2 3

75 ArchitectuurNLPraktijkcase is een samenwerking tussen een fabrikant en ArchitectuurNL

PRAKTIJKCASE

74-75_jansnel.indd 75 07-06-19 11:57

Gerelateerd