ArchitectuurNL 03 2019 – pag. 83

ArchitectuurNL 03 2019 – pag. 83

Door: | 29-04-2021

colofon

Redactie ArchitectuurNL
Hoofdredacteur Peter de Winter
p.dewinter@eisma.nl
Eindredacteur Jacqueline Knudsen
j.knudsen@eisma.nl
Webredacteur Petra Starink
p.starink@eisma.nl

• Informaticaweg 3, 7007 CP Doetinchem
• 088-294 48 27
• www.architectuur.nl

U kunt wekelijks kosteloos onze
digitale nieuwsbrief ontvangen via
architectuur.nl/aanmelden-nieuwsbrief
Daarnaast publiceren we op

Aan deze ArchitectuurNL werkten mee
Egbert de Boer, Jan Cleijne, Peter Cox,
Ossip van Duivenbode, Filip Dujardin,
Theo Galama, Kirsten Hannema, Max
Hart Nibbrig, Miriam van der Hoek, Ewout
Huibers, Kees Hummel, Joost Joossen,
Jeroen Junte, Willem de Kam, Indira van
’t Klooster, Bas Leemans, John Lewis
Marshall, Ruben Lundgren, Tycho Merijn,
Christian Metzler, Ruby Nefkens, Peter
Tijhuis, Ronald Tilleman, Cojan van Toor,
Pim Top, Viveka van de Vliet, Anka van
Voorthuijsen, Lucas van der Wee, Martin
Wengelaar.

Vormconcept impulsemedia.nl
DTP ZeeDesign
Druk Veldhuis Media
Uitgever Eisma Bouwmedia

Directie Eisma Mediagroep
Egbert van Hes, algemeen directeur
Rens Sturrus, uitgeefmanager Bouwmedia

Advertenties
Jeroen van der Molen, commercieel
manager, j.vandermolen@eisma.nl
Iwan Verburg, media adviseur
i.verburg@eisma.nl
Informatie over o.a. tarieven, afsluitdata
Karin Krabbenborg 088-294 49 34
k.krabbenborg@eisma.nl
Traffic ZeeDesign 0517-53 16 72
architectuur@zeedesign.nl

Lezersmarketing
Nicole Weenk 088 – 294 49 43
n.weenk@eisma.nl

Abonneeservice Eisma Mediagroep
Daalakkersweg 2 – 72
5641 JA Eindhoven
088-22 666 48
abonnement@eisma.nl

Abonnementen
• Jaarabonnement

€ 505 (excl. BTW)
• Introductiejaarabonnement

€ 378,75 (excl. BTW)
• Studentenjaarabonnement

€ 99 (incl. BTW)
• Proefabonnement

3 nummers € 55

Abonnementen kunnen op elk gewenst
tijdstip ingaan en lopen automatisch
door, tenzij uiterlijk 30 dagen voor de
vervaldatum bij onze abonneeservice
wordt opgezegd. Dit kan schriftelijk,
telefonisch of per e-mail.

Betaling abonnementen
Abonnementsovereenkomsten worden
uitsluitend aangegaan door Eisma Media
Groep B.V, namens wie de uitgever de
abonnementen verzorgt.
Via automatische incasso of acceptgiro.
Rabobank Leeuwarden-Noordwest
Friesland
Postbus 769
8901BN Leeuwarden
Banknr: 0365061395
IBAN: NL81RABO0365061395
BIC : RABONL2U

Beeld cover
Meergeneratiehuis in Amsterdam-Noord
• Foto Ossip van Duivenbode. Zie p. 14-19.
Algemene voorwaarden
Niets uit deze uitgave mag worden
verveelvoudigd, opgeslagen in een
geautomatiseerd gegevensbestand,
of openbaar gemaakt, in enige vorm
of op enige wijze, hetzij elektronisch,
mechanisch, door fotokopieën, opname of
enige andere manier, zonder voorafgaande
schriftelijke toestemming van de uitgever.
Uitgever en auteurs verklaren dat deze
uitgave op zorgvuldige wijze en naar
beste weten is samen gesteld, evenwel
kunnen uitgever en auteurs op geen
enkele wijze instaan voor de juistheid of
volledigheid van de informatie. Uitgever
en auteurs aanvaarden dan ook geen
enkele aansprakelijkheid voor schade,
van welke aard ook, die het gevolg is
van handelingen en/of beslissingen die
gebaseerd zijn op bedoelde informatie.
Gebruikers van deze uitgave wordt met
nadruk aangeraden deze informatie niet
geïsoleerd te gebruiken, maar af te gaan
op hun professionele kennis en ervaring en
de te gebruiken informatie te controleren.

Leveringsvoorwaarden
www.eismamediagroep.nl

Copyright © 2019
Eisma Bouwmedia,
Doetinchem

ISSN nummer 1570-6621

GRATIS VAKNIEUWS

Schrijf u nu gratis in:
www.architectuur.nl/aanmelden-nieuwsbrief

Wekelijks op de hoogte van
het laatste nieuws op het

gebied van architectuur

83_advcolofon.indd 83 07-06-19 11:24

Gerelateerd