ArchitectuurNL 04 2016 – pag. 32

ArchitectuurNL 04 2016 – pag. 32

Door: | 29-04-2021

Richt je op
utopieën
en denk

groot

Als ARchitecten
modellen vooR
woonwijken
ontwikkelen,
toegesneden op
de eisen vAn deze
tijd, dAn moeten
de mARkt en
gemeentes ons
wel volgen.

Floris Alkemade

32-33-34-35_interviewfloris.indd 32 22-08-16 14:26

Gerelateerd