ArchitectuurNL 04 2016 – pag. 43

ArchitectuurNL 04 2016 – pag. 43

Door: | 29-04-2021

bedekt met koper, heel bijzonder ook door
het ontstaansproces.’ Het paviljoen is met een
computergestuurde hete draad uit een blok
piepschuim gesneden, zonder snijverlies. ‘Die
hypermoderne techniek, in contrast met de
historische locatie vind ik interessant.’
Hoewel de follies strikt genomen geen functie
hebben, zal een aantal wel gebruikt worden,
als expositieruimte en bij evenementen. Op
‘gewone’ dagen kunnen bezoekers bij de
receptie in het kasteel een sleutel vragen en
zelf in de paviljoens kijken. Tegelijk vormen
de follies, die vijf jaar blijven staan, een mooi
uithangbord voor het landgoed. ‘Aandacht
trekken staat voorop’, erkent Van Harten-Boers.
‘Als je publiek van buiten de regio wilt trekken,

moet je iets bieden dat de rit waard maakt. Het
groen en de ruimte bieden daarbij kansen, die
kwaliteit willen we met dit project versterken.’

Buitenplaats Broekhuizen
Het landhuis zelf spreekt bij veel mensen ook
tot de verbeelding. Wie droomt er niet van
om in een kasteel te wonen, al is het maar
voor een nacht? Vanaf september kan het,
op buitenplaats Broekhuizen bij Leersum. Het
landhuis, dat na een verwoestende brand in
1906 volledig herbouwd is, stond jaren leeg
voordat een investeerder het kocht; een
bestemming vinden voor zo’n groot gebouw
met monumentenstatus is niet makkelijk.
Want hoe krijg je de exploitatie rond zonder

de culturele waarde teniet te doen? Pretpark
Hellendoorn is een bekend voorbeeld van hoe
de commercialisering kan doorslaan.
‘Je weet dat je dingen moet veranderen
om erfgoed een toekomst te geven’, zegt
projectleider Gerard Vreugdenhil van
Restauratie Advies en Begeleidingsbureau,
die samen met architect Job Roos de
herbestemming en restauratie van Broekhuizen
begeleidde. ‘Maar we hebben geprobeerd om
zo veel mogelijk bij het bestaande gebouw te
blijven. De begane grond, met ontvangstruimte,
keuken, personeelsruimten en aansluitend
het terras leende zich goed voor een chique
restaurant. Van de stijlkamers op de eerste
verdieping hebben we vergaderzalen en een
expositieruimte gemaakt. De slaapvertrekken
op de bovenste etages zijn omgebouwd tot
veertien hotelkamers. Zo hebben we drie
verschillende functies gecreëerd, afgestemd op
het DNA van het gebouw.’
Dat was het minst ingewikkelde gedeelte.
‘De grote operatie was het inpassen van
de techniek. Ventilatie, verwarming koeling,
data; de benodigde installaties leggen een
enorm beslag op het gebouw.’ De kanalen en
schachten zijn met chirurgische precisie in
vloeren en wanden ‘ingeweven’; geen leiding
legt een rechte weg door het gebouw af. Opdat
je er niets van ziet en de betovering van het
kasteel intact blijft. Nieuwe architectonische
elementen zoals de lift in de hal zijn wel
nadrukkelijk modern vormgegeven. ‘Het wordt
een combinatie van oud en nieuw.’
Naast het hoofdgebouw is ook het omringende
park – een ontwerp van de beroemde
landschapsarchitectenfamilie Zocher – met
bijgebouwen gerenoveerd. In het koetshuis zijn
een feestzaal en acht hotelkamers gemaakt.
De boerderij is verbouwd tot brasserie, waar
passanten kunnen lunchen en dineren. Samen
met landschapsbureau Bleeker en Nauta is
een parkeerplaats ontworpen in de voormalige
moestuin. ‘Hoofdhuis en bijgebouwen, vijvers
en beplanting, zichtassen en paviljoens – alles
hangt met elkaar samen. Dat is de essentie
van het oorspronkelijke ontwerp, en de manier
waarop architecten en adviseurs de opgave ook
nu zouden moeten benaderen. In het totaalwerk
schuilt de schoonheid van het landgoed.’

17 18

19

15. Installatietekening van de renovatie van
Kasteel Broekhuizen. Ontwerp: Braaksma en
Roos architecten, i.s.m. RAB. 16-18. De restauratie
van het kasteel wordt in 2016 voltooid. 19. De lift
is strak vormgegeven • Foto’s 15-19 Cees Keur.

43 ArchitectuurNLTekst Kirsten Hannema

38-39-40-41-42-43_landgoederen.indd 43 22-08-16 14:35

Gerelateerd